سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه

سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها

 

سازمان بیمه تامین اجتماعی 

 

آنچه در این مقاله به اختصار خواهید خوانید:

 • پوشش بیمه ای
 • منابع مالی سازمان تامین اجتماعی
 • افراد واجد شرایط بیمه
 • مزایای بازنشستگی
 • مزایای معلولیت دائمی
 • مزایای بیماری و زایمان
 • مزایای پزشکی وابستگان
 • مزایای پزشکی کارگران 
 • مزایای بیمه بیکاری
 • مستمری بازماندگان 
 • کمک هزینه خانواده
 • + تمام قوانین موضوعات بالا

 

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 16 دقیقه
[divider height=”45″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]

برنامه های سازمان تأمین اجتماعی در ایران

 

بیمه برای افراد مسن، دارای معلولیت و بازماندگان

 

چارچوب قانونی

قوانین اولیه: (ارائه این قوانین در سال 1372)

قوانین موجود: در سال ذکر شده (امنیت اجتماعی) _ 1365 (بیمه خوداشتغالی) _ اجرا شده در سال های 1366، 1379 (پوشش رانندگان تجاری) _ 1387 (پوشش بافندگان فرش و کارگران صنایع دستی) _ و 1392 (حقوق بازنشستگی جزئی).

 

نوع برنامه: سیستم بیمه اجتماعی

 

پوشش

[alert style=”warning”]افراد شاغل، از جمله رانندگان تجاری، کارگران ساختمانی، برخی از قالیبافان و کارگران صنایع دستی و کارمندان بخش دولتی که تحت سیستم خاصی قرار ندارند، افراد مستقل و زنان خانه دار ممکن است سطوح مختلفی از پوشش را برای مزایای پیری، از کارافتادگی و بازماندگان انتخاب کنند.[/alert]

پوشش داوطلبانه برای افراد 50 ساله یا کمتر که قبلاً حداقل به مدت 30 روز پوشش اجباری داشتند.

+ سیستم های خاص برای برخی از کارمندان بخش عمومی و پرسنل نظامی

سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
چتر بیمه، پوشش تامین اجتماعی

بیمه و منابع مالی برای واجدین شرایط

 

برای شخص بیمه شده: از درآمد ماهانه

5/9 درصد درآمد ماهانه برای رانندگان تجاری

بیمه شدگان داوطلبانه 18٪ از درآمد ماهانه (مزایای سالخوردگی، از کارافتادگی و بازماندگان) را پرداخت می کنند.

حداقل درآمد ماهیانه ای که برای محاسبه حق بیمه کارمندان حقوق بگیر استفاده می شود حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.

حداقل دستمزد ماهانه قانونی یک کارگر غیر ماهر ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال است.

کمک های شخص بیمه شده، همچنین مزایای بیماری و زایمان و مزایای آسیب کار را تأمین می کند.

فرد خود اشتغال: 18٪ درآمد ماهانه (سالمندی، از کارافتادگی و بازماندگان) _ 14٪ درآمد ماهانه (پیری و بازماندگان) یا 12٪ درآمد ماهانه (کهولت سن) بسته به سطح پوشش

مشارکت شخص مستقل، همچنین مزایای آسیب ناشی از کار را تأمین می کند (به استثنای کارگرانی که فقط به پیری و از کارافتادگی کمک می کنند)

کارفرما: 14٪ از حقوق ماهانه

[alert style=”info”]حداقل درآمد ماهیانه ای که برای محاسبه حق بیمه کارمندان حقوق بگیر استفاده می شود حداقل حقوق (۲۶,۵۵۴,۹۵۰) قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.[/alert]

کمک های کارفرمایان همچنین مزایای بیماری و زایمان و مزایای آسیب کار را تأمین می کند.

[hover_color align=”center” background=”#d94574″ background_hover=”#c42525″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=””]دولت: درآمد افراد شاغل، خود اشتغال و بیمه شده های داوطلبانه و 9.5٪ برای رانندگان تجاری، سهم کارفرمایان (حداکثر پنج کارمند) برای شرکتهای صنایع خاص استراتژیک و رانندگان تجاری را پرداخت می کند.[/hover_color]

حداقل درآمد ماهیانه ای که برای محاسبه حق بیمه کارمندان حقوق بگیر استفاده می شود حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.

کمک های دولت همچنین مزایای بیماری و زایمان و مزایای آسیب کار را تأمین می کند.

واجدین شرایط مستمری

 

مستمری بگیران پیری و از کار افتادگی: سن 60 سالگی برای (آقایان) و سن 55 سالگی برای (بانوان) با حداقل 20 سال حق بیمه. سن 50 سالگی برای (آقایان) یا 45 سالگی برای (بانوان) با حداقل 30 سال کار تحت پوشش؛ در هر سنی با حداقل 35 سال مشارکت،[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]یا حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال غیر متوالی کار در یک محیط کار ناسالم یا در یک محیط طبیعی از نظر جسمی[/highlight]

حقوق بازنشستگی جزئی: سن 60 سالگی برای (آقایان) یا 55 سالگی برای (بانوان) با حداقل یک ماه حق بیمه کمتر از 20 سال. همچنین در هر سنی اگر حداقل با یک سال کمک هزینه کمتر از 20 سال از کار افتاده باشد، با كمتر از 10 سال كمک، [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]بيمه شده بايد هزينه هاي مفقودالاثري را كه در زمان 10 سال حق بيمه ای که [/highlight]داشته است، بپردازد.

حقوق بازنشستگی از کارافتادگی: برای این شرایط باید با معلولیت کلی ارزیابی شود، و فرد مورد نظر باید: (حداقل 66٪ از دست دادن ظرفیت درآمد) و حداقل 10 سال، در 10 سال گذشته از جمله حداقل 90 روز از سال قبل از شروع معلولیت غیر شغلی حق بیمه داشته باشد

حقوق بازنشستگی جزئی: فرد مورد نظر باید حداقل 10 سال حق بیمه داشته باشد اما [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]شرایط پرداخت حقوق بازنشستگی کامل از کارافتادگی را [/highlight]نداشته باشد!

[hover_color align=”center” background=”#d94574″ background_hover=”#c42525″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]همچنین میتوانید مقاله: مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی را نیز بخوانید.[/hover_color]

 

حقوق بازنشستگی بازمانده: برای یک شخص متوفی حداقل 10 سال، در 10 سال گذشته از جمله: حداقل 90 روز در سال قبل از مرگ سهم پرداخت شده داشته باشد. [highlight background=”” color=””]حداقل 20 سال مشارکت داشته و یا هنگام مرگ، مستمری بگیر سالخوردگی یا از کارافتادگی[/highlight] به او تعلق گرفته بوده باشد.

بازماندگان واجد شرایط: شامل یک (بانوی بیوه) یا همسر بیوه وابسته، برای پسران زیر 20 سال (در صورت غیرمجاز بودن دانشجوی دانشگاه یا محدودیت)، دختران غیر شاغل بدون ازدواج و والدین وابسته مسن (پدر بزرگتر از 60 سال ، مادر بزرگتر از 55 سال، در صورت غیرفعال بودن و عدم دریافت مستمری دیگر محدودیت).

کمک هزینه مراسم ترحیم: در زمان بعد از فوت شخص بیمه شده یا همسر وی پرداخت می شود.

 

مزایای پیری و سالمندی

حقوق بازنشستگی سالمندی: حقوق بازنشستگی متوسط ​​[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]درآمد ماهانه تحت پوشش بیمه شده در 2 سال گذشته قبل از بازنشستگی است[/highlight] که بر 30 تقسیم می شود. و در تعداد مقدار سنوات تا 35 سال ضرب می شود.

برای افراد بیمه شده که در یک محیط کار ناسالم یا خطرناک یا در یک محیط طبیعی از نظر جسمی کار می کنند، هر یک سال است

حداقل حقوق بازنشستگی ماهانه سالمندی حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.

حقوق بازنشستگی جزئی: حقوق بازنشستگی کاهش یافته پرداخت می شود.

تعدیل مزایا: مزایا سالانه براساس تغییرات هزینه زندگی تنظیم می شوند.

 

مزایای معلولیت دائمی

مستمری ازکارافتادگی: مستمری به عنوان متوسط ​​درآمد ماهانه تحت پوشش بیمه شده در 720 روز گذشته قبل از شروع از کارافتادگی تقسیم بر 30 و ضرب در تعداد سال حق بیمه است.

حداقل حقوق بازنشستگی ماهانه 50٪ از درآمد متوسط ​​تحت پوشش ماهانه بیمه شده یا 100٪ از حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر، هر کدام که بیشتر باشد.

حداکثر حقوق بازنشستگی ماهانه 100٪ از درآمد متوسط ​​تحت پوشش ماهانه بیمه شده در 720 روز گذشته قبل از شروع معلولیت است.

حقوق بازنشستگی جزئی: حقوق بازنشستگی کاهش یافته پرداخت می شود.

تعدیل مزایا: مزایا سالانه براساس تغییرات هزینه زندگی تنظیم می شوند.

مستمری بازماندگان

مزایای بیمه برای بازماندگان

حقوق بازنشستگی همسر: 50٪ حقوق بازنشستگی سالخوردگی یا از کارافتادگی متوفی را دریافت کرده یا مستحق دریافت آن بوده است به بیوه (بانو) پرداخت می شود.

مستمری یتیم: 25٪ مستمری پیری یا از کارافتادگی متوفی که دریافت کرده یا مستحق دریافت آن بود برای هر یتیم واجد شرایط پرداخت می شود. 50٪ برای یتیم کامل.

مستمری والدین: 20٪ مستمری پیری یا از کارافتادگی متوفی را دریافت کرده یا مستحق دریافت آن بوده است برای هر یک از والدین واجد شرایط پرداخت می شود.

حداقل حقوق بازنشستگی ترکیبی ماهانه حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.

حداکثر حقوق بازنشستگی ترکیبی ماهانه 100٪ حقوق بازنشستگی سالخوردگی یا از کارافتادگی متوفی است که دریافت کرده یا مستحق دریافت آن بوده است.

حقوق بازنشستگی جزئی: حقوق بازنشستگی کاهش یافته پرداخت می شود.

تعدیل مزایا: مزایا سالانه براساس تغییرات هزینه زندگی تنظیم می شوند.

کمک هزینه مراسم تشییع جنازه: یک مبلغ مقطوع یک ماه از حداقل حقوق ماهانه قانونی یک کارگر غیر ماهر پرداخت می شود.

سازمان های اداری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت عمومی را انجام می دهد.

سازمان تأمین اجتماعی برنامه ها را اداره می کند و از طریق دفاتر شعبه استانی و آژانس های محلی مشارکت ها را جمع می کند.

 

بیماری و زایمان

چارچوب قانونی

قوانین اولیه: 1332 (بیمه کارگران) _ اجرا شده در سال 1334

قوانین فعلی: 1354 (امنیت اجتماعی) _ 1365 (بیمه خوداشتغالی) _ اجرا شده در سال 1366، 1373 (بیمه سلامت عمومی) _ و 1383 (رفاه و امنیت اجتماعی جامع)

نوع برنامه: سیستم بیمه اجتماعی (پول نقد و مزایای پزشکی) و کمک اجتماعی (فقط مزایای پزشکی)

 

پوشش

بیمه اجتماعی (مزایای نقدی): افراد شاغل، از جمله رانندگان تجاری

موارد استثنا: افراد خود اشتغال

بیمه اجتماعی (مزایای پزشکی): افراد شاغل، از جمله رانندگان بازرگانی، کارگران ساختمانی، برخی از قالیبافان و کارگران صنایع دستی شناسایی شده و کارمندان بخش دولتی که تحت سیستم خاصی قرار ندارند همچنین افراد مستقل، زنان خانه دار، و مستمری بگیران سالخوردگی، از کارافتادگان و بازماندگان

پوشش داوطلبانه برای افراد 50 ساله یا کمتر که قبلاً حداقل به مدت 30 روز پوشش اجباری داشتند.

سیستم های خاص برای برخی از کارمندان بخش عمومی و پرسنل نظامی

کمک اجتماعی (مزایای پزشکی): خانوارهای مناطق روستایی واجد شرایط، جانبازان جنگی و افراد تحت تکفل آنها و دانشجویانی که تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند.

سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
خدمات پزشکی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

 

منابع مالی برای بیماری و زایمان

شخص بیمه شده

بیمه اجتماعی (مزایای نقدی): به منابع مالی زیر سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان مراجعه کنید.

بیمه اجتماعی (مزایای پزشکی): از درآمد؛ برای رانندگان تجاری برای افراد بیمه شده داوطلبانه. مستمری بازنشستگان

حداقل درآمد ماهیانه ای که برای محاسبه حق بیمه کارمندان حقوق بگیر استفاده می شود حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است

کمک اجتماعی (مزایای پزشکی): برای خانوارهای مناطق روستایی هیچ کدام. دانشجویان حق بیمه کمتری پرداخت می کنند.

 

شخص خود اشتغال

بیمه اجتماعی (مزایای نقدی): قابل استفاده نیست.

بیمه اجتماعی (مزایای پزشکی): سهم تعیین شده توسط دولت را پرداخت می کند

کمک اجتماعی (مزایای پزشکی): اطلاعات موجود نیست

 

کارفرما

 

بیمه اجتماعی (مزایای نقدی): به منابع مالی زیر سن پیری ، از کارافتادگی و بازماندگان مراجعه کنید.

بیمه اجتماعی (مزایای پزشکی): 6٪ درآمد؛ هیچ کدام برای رانندگان تجاری

حداقل درآمد ماهیانه ای که برای محاسبه حق بیمه کارمندان حقوق بگیر استفاده می شود حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.

کمک های اجتماعی (پزشکی)

مزایا): هیچ کدام!

 

دولت

 

بیمه اجتماعی (مزایای نقدی): به منابع مالی زیر سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان مراجعه کنید

بیمه اجتماعی (مزایای پزشکی): درآمد به علاوه سهم کارفرما برای رانندگان تجاری

حداقل درآمد ماهیانه ای که برای محاسبه حق بیمه کارمندان حقوق بگیر استفاده می شود حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.

کمک های اجتماعی (مزایای پزشکی): هر کسری را تأمین می کند. ممکن است برای افراد خاص تا 80٪ از کمک های مالی را پرداخت کند.

 

واجدین شرایط

مزایای بیماری نقدی (بیمه اجتماعی): حداقل دوره احراز شرایط وجود ندارد. ممکن است گواهی پزشکی لازم باشد.

مزایای زایمان نقدی (بیمه اجتماعی): پرداخت شده به یک بانو بیمه شده یا همسر یک آقای بیمه شده با حداقل 60 روز حق بیمه در سال، قبل از تاریخ پیش بینی شده برای زایمان. این مزایا برای تولد نوزاد زنده یا مرده در نظر گرفته می شود. تعداد تولدها محدودیتی ندارد.

مزایای پزشکی (بیمه اجتماعی و کمک های اجتماعی): حداقل دوره احراز شرایط وجود ندارد.

 

مزایای بیماری و زایمان

مزایای بیماری (بیمه اجتماعی): 75٪ از متوسط ​​درآمد روزانه بیمه شده در سه ماه قبل از شروع بیماری برای کارگر تحت تکفل پرداخت می شود. 66٪ بدون افراد تحت تکفل

در صورت عدم ازدواج و بستری شدن، این سود به 50٪ از متوسط ​​درآمد روزانه بیمه شده کاهش می یابد. اگر بیمه شده دارای افراد تحت تکفل باشد، تخفیفی حاصل نمی شود!

این سود پس از سه روز انتظار (مگر در بیمارستان بستری باشد) تا زمان بهبودی پرداخت می شود.

مزایای زایمان (بیمه اجتماعی): 66٪ از متوسط ​​درآمد روزانه بیمه شده در سه ماه قبل از زایمان تا شش ماه (برای تولدهای چند ساله یک سال) پرداخت می شود. در صورت بروز عوارضی در دوران بارداری، ممکن است تمدید شود!

[hover_color align=”center” background=”#d94574″ background_hover=”#c42525″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]همچنین میتوانید مقاله: قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی را نیز بخوانید.[/hover_color]

مزایای پزشکی و دندانپزشکی کارگران

 

بیمه اجتماعی: امکانات پزشکی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی خدمات پزشکی و دندانپزشکی را به صورت رایگان به بیمه شدگان ارائه می دهد (حق الزحمه پرداختی برای اشخاص مستقل)

بیمارستان ها و کلینیک های دولتی و خصوصی و همچنین بیمارستان های دانشگاهی و پزشکان طرف قرارداد نیز خدمات پزشکی ارائه می دهند. تقسیم هزینه و نرخ بازپرداخت بسته به نوع خدمات متفاوت است.

کمک های اجتماعی: مزایا شامل خدمات مراقبت های اولیه، درمان سرپایی و مراقبت از دندان است.

 

مزایای پزشکی وابستگان

بیمه اجتماعی: مزایای پزشکی برای افراد تحت تکفل همان مزایای بیمه شده است.

[hover_color align=”center” background=”#d94574″ background_hover=”#c42525″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=””]افراد تحت تکفل واجد شرایط شامل یک همسر، یک شوهر وابسته بالای 60 سال (در صورت غیرفعال بودن بدون محدودیت سنی)، پسران کمتر از 20 سال (اگر دانشجوی دانشگاه یا معلول بدون محدودیت باشد)، یک دختر بدون ازدواج و والدین وابسته به سن بالا هستند.[/hover_color]

 

سازمان اداری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت عمومی را انجام می دهد

سازمان تأمین اجتماعی برنامه بیمه اجتماعی را اداره می کند و کمک های مالی را جمع می کند.

سازمان بیمه سلامت ایران برنامه کمک های اجتماعی را اداره می کند و کمک های مالی را جمع می کند.

 

آسیب کار

چارچوب قانونی
قوانین اولیه: 1315

قانون فعلی: 1354 (تأمین اجتماعی)

نوع برنامه: سیستم بیمه اجتماعی

 

پوشش

افراد شاغل، از جمله کارگران ساختمانی، رانندگان تجاری، برخی از قالیبافان و کارگران صنایع دستی و کارمندان بخش دولتی که تحت سیستم خاصی قرار ندارند. پوشش داوطلبانه افراد مستقل

موارد استثنا: افرادی که تحت سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان به طور داوطلبانه بیمه می شوند.

سیستم های خاص برای برخی از کارمندان بخش عمومی و پرسنل نظامی

 

منابع مالی

شخص بیمه شده: منبع وجوه زیر سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان را مشاهده کنید

فرد خود اشتغالی: به منابع مالی زیر سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان مراجعه کنید

کارفرما: به منابع مالی زیر سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان مراجعه کنید

دولت: منبع وجوه تحت سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان را ببینید.

 

واجدین شرایط

باید با آسیب کار یا بیماری شغلی ارزیابی شود.

 

مزایای معلولیت موقت

٪۵ متوسط ​​درآمد روزانه تحت پوشش بیمه شده در ۹۰ روز قبل از شروع ناتوانی برای کارگر دارای افراد تحت تکفل پرداخت می شود.

66٪ بدون افراد تحت تکفل در صورت عدم ازدواج و بستری شدن در بیمارستان در 90 روز قبل از شروع ناتوانی، به 50٪ از متوسط ​​درآمد روزانه بیمه شده کاهش می یابد. اگر بیمه شده دارای افراد تحت تکفل باشد، تخفیفی حاصل نمی شود.

[alert style=”warning”]این سود از روز اول ناتوانی تا زمان بهبودی یا تأیید معلولیت دائمی پرداخت می شود.[/alert]

 

مزایای معلولیت دائمی

مستمری ازکارافتادگی دائمی: برای درجه معلولیت ارزیابی شده حداقل 66٪، 3.33٪ از متوسط ​​درآمد ماهانه بیمه شده در 720 روز گذشته قبل از شروع از کارافتادگی ضرب در تعداد سالهای پرداخت سهم

حداقل حقوق بازنشستگی ماهانه معلولیت دائمی 50٪ متوسط ​​درآمد تحت پوشش ماهانه بیمه شده در 720 روز گذشته یا 100٪ حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر فاقد مهارت!

حداکثر حقوق بازنشستگی ماهانه معلولیت دائم 100٪ متوسط ​​درآمد تحت پوشش ماهانه بیمه شده در 720 روز گذشته قبل از شروع معلولیت است.

مکمل بازنشستگی: اگر حقوق بازنشستگی کمتر از 60٪ متوسط ​​درآمد بیمه شده در 720 روز گذشته باشد و بیمه شده تحت تکفل باشد، 10٪ مستمری اضافی پرداخت می شود، تا 60٪ متوسط ​​درآمد بیمه شده در 720 سال گذشته روزها

ازکارافتادگی جزئی: برای یک درجه معلولیت ارزیابی شده از 33 تا 66 درصد، درصدی از حقوق بازنشستگی کامل دائمی معلولیت براساس درجه ارزیابی شده از کارافتادگی پرداخت می شود.

تعدیل مزایا: مزایا سالانه براساس تغییرات هزینه زندگی تنظیم می شوند.

کمک هزینه معلولیت: برای درجه معلولیت ارزیابی شده 10٪ تا 33٪ یا معلولیتی که نتیجه از دست دادن اندام است، یک مبلغ 36 برابر حقوق بازنشستگی کامل معلولیت ضرب در درجه ارزیابی شده معلولیت پرداخت می شود.

 

مزایای پزشکی کارگران

مزایای پزشکی (بیمه اجتماعی) را در بخش بیماری و زایمان مشاهده کنید

مزایای بازمانده گان
حقوق بازنشستگی بازمانده: به سالمندی، معلولیت و بازماندگان مراجعه کنید

کمک هزینه مراسم تشییع جنازه: به سالمندی، معلولیت و بازماندگان مراجعه کنید

 

سازمان اداری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت عمومی را انجام می دهد

سازمان تأمین اجتماعی این برنامه را اداره می کند و از طریق دفاتر شعبه استانی و آژانس های محلی سهم خود را جمع می کند

[hover_color align=”center” background=”#d94574″ background_hover=”#c42525″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]همچنین میتوانید مقاله: قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی را نیز بخوانید.[/hover_color]

بیمه بیکاری

چارچوب قانونی
قوانین اولیه: 1366

قانون فعلی: 1379 (بیمه بیکاری)

نوع برنامه: سیستم بیمه اجتماعی

 

پوشش
افراد شاغل تحت پوشش قانون کار

موارد استثنا: افراد خود اشتغال، کارمندان بخش دولتی، اتباع خارجی و بیمه شدگان داوطلبانه تحت سن پیری، از کارافتادگی و بازماندگان

 

منابع مالی
شخص بیمه شده: هیچ کدام

برای فرد خود اشتغال: قابل استفاده نیست

کارفرما: از حقوق و دستمزد

حداقل درآمد ماهیانه ای که برای محاسبه حق بیمه کارمندان حقوق بگیر استفاده می شود حداقل حقوق قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است.

دولت: هر کسری بودجه را تأمین می کند.

 

واجدین شرایط

مزایای بیکاری: باید حداقل شش ماه کمک هزینه قبل از تاریخ بیکاری داشته باشد، در یک دفتر کار ثبت نام کنید و قادر به کار باشید و برای کار در دسترس باشید. بیکاری نباید به دلیل ترک داوطلبانه، رفتار نامناسب یا امتناع از پیشنهاد مناسب شغلی باشد. افراد بیمه شده 55 سال به بالا ممکن است از مزایای بیکاری تا سن عادی بازنشستگی بهره مند شوند.

مکمل وابسته: برای حداکثر چهار فرد تحت تکفل پرداخت می شود.

 

مزایای بیکاری

55٪ متوسط ​​درآمد روزانه بیمه شده بیمه شده در 90 روز قبل از شروع بیکاری پرداخت می شود.

مکمل وابسته: 10٪ از حداقل دستمزد ماهانه قانونی برای هر فرد تحت تکفل واجد شرایط پرداخت می شود.

این سود حداکثر تا 12 ماه (در صورت مجرد بودن شش ماه) با شش تا 24 ماه پوشش پرداخت می شود. تا 18 ماه (در صورت مجرد بودن 12 ماه) با 25 تا 120 ماه. با 121 تا 180 ماه، تا 26 ماه (18 ماه در صورت مجرد بودن)؛ حداکثر 36 ماه (در صورت مجرد بودن 26 ماه) با 181 تا 240 ماه. حداکثر 50 ماه (در صورت مجرد بودن 36 ماه) با حداقل 241 ماه پوشش.

حداقل مزایای بیکاری ماهانه حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر غیر ماهر است.

حداکثر سود بیکاری ماهانه 80٪ متوسط ​​درآمد تحت پوشش ماهانه بیمه شده در 90 روز قبل از شروع بیکاری است.

سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
سازمان تامین اجتماعی و ویژگی های این سازمان

سازمان اداری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت عمومی را انجام می دهد.

سازمان تأمین اجتماعی این برنامه را اداره می کند و کمک های مالی را جمع آوری می کند.

 

کمک هزینه خانواده

چارچوب قانونی
قوانین اولیه: 1332

قوانین فعلی: 1354 (تأمین اجتماعی) و 1389 (هدفمندی یارانه ها)

نوع برنامه: سیستم بیمه اجتماعی و کمک های اجتماعی.

 

پوشش

بیمه اجتماعی: افراد شاغل تحت پوشش قانون کار.

موارد استثنا: افراد خود اشتغال

سیستم های خاص برای برخی از کارمندان بخش دولتی

کمک های اجتماعی: شهروندان نیازمند ایران

 

منابع مالی برای بیمه بیکاری

شخص بیمه شده

بیمه اجتماعی: هیچ کدام

کمک های اجتماعی: هیچ کدام

شخص خود اشتغال

بیمه اجتماعی: قابل استفاده نیست

کمک های اجتماعی: هیچ کدام

 

[hover_color align=”center” background=”#d94574″ background_hover=”#c42525″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]همچنین میتوانید مقاله: اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری را نیز بخوانید.[/hover_color]

کارفرما

بیمه اجتماعی: کل هزینه

کمک های اجتماعی: هیچ کدام

دولت

بیمه اجتماعی: هیچ کدام

کمک های اجتماعی: کل هزینه

 

واجدین شرایط

کمک هزینه خانواده (بیمه اجتماعی): والدین باید حداقل 720 روز کاری حق بیمه داشته باشند. کودک باید کمتر از 18 سال داشته باشد، (در صورت دانش آموز یا معلول بودن، محدودیت ندارد)

کمک هزینه ازدواج (بیمه اجتماعی): باید حداقل 720 روز کاری کمک در 5 سال قبل از تاریخ ازدواج داشته باشد. باید یک ازدواج اول داشته باشد و ثبت رسمی شود.

هزینه کمک هزینه زندگی (یارانه های هدفمند، کمک های اجتماعی، معنی تست شده): برای پرداخت یارانه به برخی از هزینه های زندگی مانند هزینه های آب، برق و زهکشی به خانوارها پرداخت می شود.

 

مزایای کمک هزینه خانواده

کمک هزینه خانواده (بیمه اجتماعی): برای هر کودک واجد شرایط ماهیانه سه برابر حداقل دستمزد قانونی روزانه یک کارگر غیر ماهر پرداخت می شود.

حداقل دستمزد روزانه قانونی یک کارگر غیر ماهر 885.165 ریال است.

تعدیل مزایا: مزایا سالانه براساس تغییرات هزینه زندگی تنظیم می شوند.

کمک هزینه ازدواج (بیمه اجتماعی): مبلغ یکجا و یک ماهه متوسط ​​درآمد ماهانه بیمه شده در دو سال قبل از پرداخت ازدواج. اگر هر دو همسر واجد شرایط باشند، هر یک از همسران کمک هزینه دریافت می کند.

هزینه کمک هزینه زندگی (یارانه های هدفمند، کمک های اجتماعی، وسایل مورد آزمایش): میزان مزایا بسته به شرایط خانه و تعداد افراد ذینفع واجد شرایط متفاوت است.

سازمان اداری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت عمومی را بر عهده دارد.

سازمان تأمین اجتماعی برنامه بیمه اجتماعی را اداره می کند و از طریق دفاتر شعبه استانی و آژانس های محلی کمک های مالی را جمع می کند.

 

 

بیشتر بخوانید:

 

_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش اول)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
_ اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری
_ مجموعه ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی حسابداری که حسابداران باید بداند!
_ چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟ + راه های تشخیص حسابدار با تجربه
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ۷ مسئله برتر حسابداران در سال ۲۰۲۱ و چگونگی غلبه بر آنها
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

 

[hover_color align=”center” background=”#044675″ background_hover=”#044675″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” border_radius= “10px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.[/hover_color]

 

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی از آیکون های زیر استفاده نمایید

[icon_bar icon=”icon-instagram” link=”https://www.instagram.com/matinaccounting/” target=”” size=”large” social=”instagram”] [icon_bar icon=”icon-twitter” link=”https://twitter.com/group_matin” target=”” size=”large” social=”twitter”] [icon_bar icon=”icon-linkedin” link=”https://www.linkedin.com/in/mehran-amirahmadi-534999216/” target=”” size=”large” social=”linkedin”] [icon_bar icon=”icon-youtube” link=”https://www.youtube.com/channel/UCCrJmvjty-aTX36DtibVBJw” target=”” size=”large” social=”youtube”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین