مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی

مالیات بر درآمد مشاغل فردی و شخصی

مالیات بر درآمد مشاغل فردی و شخصی

 

آنچه در این مقاله به اختصار خواهید خوانید:

قوانین و فصول مرتبط با مالیات بر درآمد مشاغل فردی

 

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 12 دقیقه
[divider height=”45″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]

فصل 4 قانون مالیات های مستقیم مالیاتی بر درآمد کسب شده در ایران توسط اشخاصی از مشاغل و سایر منابع که در جای دیگری در قانون مشخص نشده اند، وضع می کند.

مهمترین این منابع درآمد،[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]درآمد حاصل از اداره مشاغل است.[/highlight]مشارکت مدنی، تا آنجا که از اشخاص حقیقی تشکیل شده باشد، همچنین مشمول مالیات بر درآمد حاصل از این منابع می شود. مشارکت مدنی هیچگونه هویت حقوقی جدا از هویت اعضای خود ندارد، صرفاً یک انجمن احزاب با منافع مشترک در یک ملک است.

[alert style=”warning”]ارزیابی ها بر اساس اطلاعات اظهارنامه مالیاتی که توسط مودی تهیه و تنظیم شده است، مطابق با ارقام موجود در دفاتر حسابداری انجام می شود.[/alert]

درآمد مشاغل فردی مشمول نرخ مالیات تدریجی است که در ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم (جدول زیر) مقرر شده است:

جدول (1): نرخ کلی مالیات فردی

 

نرخ

 درآمد مشمول مالیات سالانه (ریال)

15٪

          حداکثر 500,000,000

20٪

     500,000,001 تا 100,000,000

25٪

          بیشتر از 1,000,000,000

 

 

[alert style=”info”]مطابق با ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر درآمد مشاغل شخصی، موظف به نگهداری دفاتر حساب ها، سوابق و اسناد مطابق با اصول و مقررات مربوطه از جمله مواردی هستند که با توجه به قانون تجارت در مورد چگونگی تنظیم کتاب های تجاری، برای ارزیابی درآمد مشمول مالیات آنها و تنظیم اظهارنامه مالیاتی آنها بر اساس همان.[/alert]

مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی
مالیات بر درآمد شخصی و فردی

با این حال، اداره مالیات ملی ایران ممکن است مشاغل خاص یا برخی از گروه های موجود را از تعهدات خود مانند نگهداری سوابق و اسناد یا ثبت اظهارنامه مالیاتی معاف کند. مشروط بر اینکه فروش سالانه کالاها و خدمات آنها حداکثر تا ده برابر کمک هزینه درآمد فردی سالانه باشد توسط قوانین بودجه عمومی سالانه ایالت تعیین شده است.

مالیات های قابل اعمال این گونه مودیان توسط [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]اداره ملی مالیات ایران به صورت مالیات ثابت و نهایی برای سال مالیاتی[/highlight]مورد نظر تعیین و جمع می شود.

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]آیین نامه اداری مربوط به انواع دفاتر حساب، سوابق و اسناد و همچنین روش های نگهداری آنها به صورت مکانیزه یا دستی.[/highlight]نمونه اظهارنامه مالیاتی مودیان فوق الذکر بر اساس نوع و اندازه فعالیت ها و نحوه فرض آنها برای معاینات مقتضی و ارزیابی درآمد مشمول مالیات به مقامات مربوطه ارائه می شود توسط اداره مالیات ملی ایران تهیه می شود و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تأیید می شود.

مودیانی که مشمول مالیات بر درآمد مشاغل فردی می شوند، شامل فروش کلی کالاها و خدمات به علاوه سایر درآمد آنها است. که طبق سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم به عنوان مشمول مالیات شناخته نشده است.

[alert style=”warning”]کاهش هزینه های مربوطه و استهلاک (ماده 94 (دپارتمان کمک انتقالی (DTA)؛ برای هزینه های مجاز، به بخش II.2.1.4.3.3 و برای استهلاک ها، به بخش II.2.1.4.3.5 مراجعه کنید)[/alert]

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد مشاغل فردی که موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند، براساس اظهارنامه مالیاتی که با توجه به مقررات مربوط توسط مودیان تهیه و تنظیم شده است، تعیین و پذیرفته می شود.

توسط مقامات مالیاتی اداره ملی مالیات ایران می تواند بدون بررسی بیشتر، اظهارنامه مالیاتی دریافت شده را بپذیرد و فقط به بررسی تعداد زیادی از آنها که از طریق نمونه گیری انتخاب شده اند یا به دلیل معیارهای از پیش تعیین شده طبق مقررات مربوطه، کافی است.

اگر مودی با توجه به مقررات مربوطه از ارائه اظهارنامه مالیاتی خود در مهلت قانونی خودداری کند، اداره ملی مالیات ایران اقدامات لازم را برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی برآورد کرده است.

بر اساس فعالیت های تجاری و[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]اطلاعات وی از اداره مالیات و ادعاهای وصول مالیات سررسید[/highlight]با صدور اخطار ارزیابی مالیات، در صورت اعتراض مودی اگر [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ روند اعلامیه ارزیابی مالیات،[/highlight] اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات مربوطه تنظیم کند، شکایت او مطابق مقررات این قانون بررسی می شود.

[alert style=”error”]این قانون از اعمال جریمه و مجازات برای عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر جلوگیری نمی کند.[/alert]

 

به استثنای مواردی که به طور انحصاری برای شرکت ها در دسترس است، معافیت های مربوط به افراد همان موارد ذکر شده در بخش II.2.1.4.3.2 در پاراگراف زیر آمده است. علاوه بر این، معافیت های زیر فقط برای افراد اعمال می شود:

مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی
معافیت های زیر فقط برای افراد اعمال می شود:

1) درآمد تا کمک هزینه شخصی سالانه که توسط قوانین بودجه عمومی سالانه ایالت تعیین می شود.

2) درآمد تا دو برابر درآمد سالانه فردی برای مشارکت های مدنی (صرف نظر از تعداد شرکا) که باید اختصاص یابد

به طور یکسان برای شرکاء، اگر [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]یک شخص حقیقی بیش از یک نهاد تجاری را در اختیار داشته باشد[/highlight]،فقط یک معافیت سالیانه منفرد (به عنوان مثال کمک هزینه سالانه درآمد شخصی) از کل درآمدی که از همه نهادهای تجاری خود به دست آورده است کسر می شود.

سود سهام قابل پرداخت توسط شرکت های سهامی و مشارکت های سهامی خاص یا سایر اشخاص حقوقی به سهامداران، شرکاء یا اعضای جداگانه آنها از پرداخت مالیات معاف است.

[alert style=”warning”]این معافیت نیز درصورتی که این سود سهام از طریق سایر اشخاص حقوقی پیش از پرداخت به سهامداران یا شرکای ضامن آن منتقل شود، حفظ می شود.[/alert]

هزینه های کسر همانطور که در بالا ذکر شد،[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]همان هزینه های ذکر شده در II.2.1.4.3.3 در زیر است.[/highlight]استهلاک مجاز است همانطور که در II.2.1.4.3.5 ذکر شده است. این قانون در مورد خسارات وارده توسط افراد، هیچ ماده ای ندارد.

همه مودیان مالیاتی باید پس از پایان سال مالی که[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”] از یکم فروردین ماه تا یکم فروردین سال بعدی ادامه دارد، اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان خرداد[/highlight] ارائه دهند.

کلیه اظهارنامه ها باید به دفتر امور مالیاتی محلی به محل کار مالیات دهنده یا جایی که محل کار آن دفتر، محل زندگی مالیات دهنده نیست، ارسال شود.

[hover_color align=”center” background=”#eb4646″ background_hover=”#b51010″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 10px” link=”” target=”” class=”” style=””]پیشنهاد میکنیم مقاله قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی[/hover_color]

 

[hover_color align=”center” background=”#2991D6″ background_hover=”#236A9C” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”40px 30px” link=”” target=”” class=”” style=””]یک بازگشت تنها برای یک مشارکت مدنی و همچنین یک نگرانی تولید با تعدادی از دفاتر یا مراکز فروش کافی است.[/hover_color]

 

بیشتر بخوانید:

 

_ قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش اول)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
_ اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری
_ مجموعه ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی حسابداری که حسابداران باید بداند!
_ چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟ + راه های تشخیص حسابدار با تجربه
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ۷ مسئله برتر حسابداران در سال ۲۰۲۱ و چگونگی غلبه بر آنها
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

 

[hover_color align=”center” background=”#044675″ background_hover=”#044675″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” border_radius= “10px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.[/hover_color]

 

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی از آیکون های زیر استفاده نمایید

[icon_bar icon=”icon-instagram” link=”https://www.instagram.com/matinaccounting/” target=”” size=”large” social=”instagram”] [icon_bar icon=”icon-twitter” link=”https://twitter.com/group_matin” target=”” size=”large” social=”twitter”] [icon_bar icon=”icon-linkedin” link=”https://www.linkedin.com/in/mehran-amirahmadi-534999216/” target=”” size=”large” social=”linkedin”] [icon_bar icon=”icon-youtube” link=”https://www.youtube.com/channel/UCCrJmvjty-aTX36DtibVBJw” target=”” size=”large” social=”youtube”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین