قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی

قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی

 

آنچه در این مقاله به اختصار خواهید خوانید:

 • انوع سیستم مالیاتی
 • اشخاص مشمول مالیات
 • اقامت
 • درآمد مشمول مالیات عمومی
 • درآمد معاف
 • کسر
 • ارزیابی موجودی کالا
 • استهلاک
 • اندوخته ها 
 • سود سرمایه
 • تلفات
 • ضرر سرمایه
 • نرخ ها
 • نگه داشتن مالیات
 • وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کامپ
 • مشوق ها
 • مدیریت
 • اظهارنامه و ارزیابی مالیاتی
 • پرداخت مالیات

 

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 28 دقیقه
[divider height=”45″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]

[alert style=”info”]قانون، مالیات های مستقیم را بر درآمد و سود “اشخاص حقوقی” وضع می کند، اصطلاحی که شامل شرکت ها، مشارکت ها، تعاونی ها و سایر ارگان های با ماهیت مشابه است.[/alert]

قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی
قانون مالیات بر درآمد

نوع سیستم مالیاتی

سیستم مالیات شرکت ها در ایران یک سیستم دو لایه است که ترکیبی از سیستم های کلاسیک و محکومیت است. از یک طرف در ابتدا در سطح شرکت ها مالیات می گیرد و هیچ اعتباری در سطح سهامداران اعطا نمی شود، از طرف دیگر سود سهام توزیع شده توسط شرکت ها بین سهامداران از پرداخت مالیات معاف است!

 

اشخاص مشمول مالیات

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]نهادهای ایرانی از هر درآمد خود مشمول مالیات بر تمام درآمد خود هستند. اشخاص غیر ایرانی مشمول مالیات بر درآمدی هستند که از طریق اعطای مجوزها و سایر حقوق یا از طریق ارائه آموزش و مساعدت فنی و یا تهیه فیلم از ایران بدست آمده یا از آن دریافت شده اند.[/highlight]

[alert style=”info”]وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بنگاه های بودجه ای دولت و شهرداری ها و همچنین بنیادهای جمهوری اسلامی و دستگاه های قانونی مجاز به معافیت از پرداخت مالیات توسط امام راحل (ره) از مالیات معاف هستند.[/alert]

 

اقامت

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]اصطلاح مقیم، به معنای کسی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقامت، سکونتگاه و محل ثبت خود، محل مدیریت یا هر معیار دیگری از این قبیل مشمول مالیات در آن شود.[/highlight]

 

درآمد مشمول مالیات عمومی

سود کل شرکت ها و سود حاصل از فعالیت های سودآور سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور حاصل می شود، منهای خسارات ناشی از منابع غیرمعاف و منهای معافیت های مقرر، در محل، مشمول مالیات می شوند.

[alert style=”info”]نرخ 25٪ به استثنای مواردی که براساس قانون مالیاتهای مستقیم ایران نرخهای جداگانه ای ارائه شده است.[/alert]

[alert style=”warning”]در مورد کسبو کار های اشخاص حقوقی غیر تجاری ایرانی که برای توزیع سود تاسیس نشده اند، در صورت انجام فعالیت های سودآوری، کل درآمد مشمول مالیات حاصل از این فعالیت ها با نرخ 25٪ مالیات می شود.[/alert]

[alert style=”error”]سود مشمول مالیات اعلام شده توسط شرکت ها، اتحادیه های تعاونی معمولی و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول 25 درصد کمک هزینه از نرخ استاندارد 25 درصد مقرر در ماده (105) قانون مالیات های مستقیم است.[/alert]

از اشخاص حقوقی خارجی که در خارج از کشور اقامت دارند، نسبت به درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت سرمایه گذاری آنها در ایران یا فعالیت های انجام شده توسط آنها، مستقیماً یا از طریق آژانس هایی مانند شعب، نمایندگان، به میزان ثابت 25٪ مالیات دریافت می شود.

نمایندگان و نظایر آن در ایران، و همچنین درآمدی که اینگونه اشخاص و نهادها از ایران برای اعطای مجوز و سایر حقوق، انتقال فناوری و یا ارائه خدمات آموزشی، کمک فنی و فیلم های سینمایی از ایران دریافت می کنند.

[alert style=”error”]نمایندگان این اشخاص و شرکتهای خارجی در ایران با توجه به درآمدی که ممکن است تحت هر عنوانی در حساب خود بدست آورند، مشمول مالیات می شوند![/alert]

 

در این زمینه دو استثنا وجود دارد:

شرکت های بیمه خارجی که از طریق پذیرش بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایران درآمد کسب می کنند، با نرخ از درآمد حق بیمه و سود سپرده های خود در ایران مالیات می گیرند.

در مواردی که موسسات بیمه ایران در کشور بیمه اتکایی خارجی خود به تجارت بیمه بپردازند و در عملیات بیمه اتکایی خود از معافیت مالیاتی در آن کشور برخوردار شوند

در این صورت بیمه های بیمه خارجی مذکور نیز از مالیات در ایران معاف می شوند.

مالیات اخذ شده از شرکتهای هواپیمایی و حمل و نقل خارجی کل مبالغی است که آنها برای حمل مسافر، بار و غیره از ایران دریافت می کنند.

[alert style=”warning”]خواه این مبلغ در ایران دریافت شود، در مقصد یا در مسیر.[/alert]

در مواردی که مالیات مربوط به شرکت هواپیمایی ایران برای حمل و نقل در یک کشور خارجی بیش از از نمایشگاه های دریافت شده توسط آنها باشد و وضعیت توسط سازمان مربوطه اعلام شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات را افزایش می دهد.

[alert style=”info”]نگرانی های هواپیمایی و حمل و نقل این کشور در همان نرخ هایی که برای نگرانی های ایرانی اعمال می شود، وجود دارد.[/alert]

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]در زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات پیش پرداخت طبق مقررات مربوطه از مالیات قابل اجرا کسر می شود و هرگونه مبالغ اضافه پرداختی قابل استرداد است.[/highlight]

اشخاص حقوقی، مشمول مالیات دیگری بر سود سهام یا سود مشارکتی که ممکن است از شرکت های دریافت کننده سرمایه دریافت کنند نخواهند بود.

[alert style=”warning”]در مواردی که قرار است برخی از پرداختهای غیر از مالیات بر درآمد، بر اساس درآمد مشمول مالیات وصول شود، مالیات مودیان مربوطه با توجه به نرخ ثابت 25٪ پس از کسر چنین اتهامات غیر مالیاتی![/alert]

درآمد معاف

قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی
درآمد معاف

کلیه شرکتهای گردشگری داخلی و بین المللی که قبل از (یک شنبه 1 فروردین 1395)، مجوز بهره برداری خود را از مراجع قانونی ذیربط دریافت کرده اند، حداکثر تا 6 سال پس از تاریخ فوق الذکر از پرداخت 50٪ مالیات درآمد اعلام شده خود معاف هستند.

[alert style=”info”] با این حال، این ماده در مورد درآمد حاصل از اعزام گردشگران به خارج از کشور اعمال نمی شود.[/alert]

در همین راستا، صددرصد (100٪) درآمد اعلام شده توسط آژانسهای مسافرتی جهانگردی و زیارتی که از مقامات مربوطه مجوز خود را دریافت کرده اند، باید صفر باشد. مشروط بر اینکه این درآمد از گردشگران خارجی یا اعزام زائران به این کشور حاصل شده باشد. عربستان سعودی، عراق یا سوریه.

هزینه های مطالعه و تحقیق در مورد اشخاص حقوقی از بخشهای خصوصی و تعاونی که در شرکتهای تولیدی و صنعتی مشفول فعالیت هستند، داشتن پروانه بهره برداری از وزارتخانه های مربوطه از پرداخت حداکثر 10٪ از مالیات اعلام شده این افراد در سال تعهدی معاف است.

[alert style=”info”]مشروط بر اینکه چنین فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی از طریق قرارداد منعقده با دانشگاهها یا سایر مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی دارای مجوزهای نهایی از وزارتخانه های “علوم، تحقیقات و فناوری” یا “بهداشت و آموزش پزشکی” در چارچوب نقشه علمی جامع کشوری.[/alert]

قراردادهای ذکر شده اخیر فقط درصورتی که شورای تحقیقاتی دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی درگیر گزارشهای سالانه پیشرفت قراردادها را تأیید کرده باشند، برای اهداف مربوطه واجد شرایط هستند.

 

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]علاوه بر این برای استحقاق معافیت، درآمد اعلام شده توسط این شرکت ها برای فعالیت های تولیدی و صنعتی نباید از 5،000،000،000 IRR کمتر باشد.[/highlight]

هزینه های مطالعه و تحقیق، که به عنوان مالیات پرداخت شده توسط این افراد در نظر گرفته می شود، به عنوان هزینه های مجاز برای اهداف مالیاتی پذیرفته نمی شود.

[alert style=”error”]صد در صد (100٪) درآمد حاصل از صندوق توسعه بخش كشاورزي و يا شركتهاي تعاوني، دانشجويان، دانشگاهها و مدارس و اتحاديه هاي صنفي مربوطه آنها از ماليات معاف است.[/alert]

درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی و تربیتی توسط مدارس غیرانتفاعی، اعم از مدارس ابتدایی، متوسطه اول یا متوسطه، فنی یا حرفه ای، مدارس فنی و حرفه ای رایگان دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران یا دانشگاه های غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی و مهد کودک ها واقع در مناطق و روستاهای کمتر توسعه یافته و همچنین درآمد حاصل از مراقبت از معلولین

ذهنی و جسمی توسط موسساتی که در چنین فعالیتهایی فعالیت می کنند، از مالیات معاف خواهند بود.

مشروط بر اینکه موسسات فوق الذکر از مقامات مربوطه مجوز داشته باشند. درآمد موسسات و باشگاههای دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی نیز اگر صرفاً از فعالیتهای ورزشی حاصل شود، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

صد درصد (100٪) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و همچنین 20٪ درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه مشمول نرخ صفردرصد مالیات خواهد بود.

مشروط بر اینکه در لیست مصوب گنجانده شده باشد!

درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلفی که هنگام حمل و نقل به ایران وارد می شوند و بدون ایجاد تغییر در ماده آن یا انجام هیچ کاری روی آنها صادر می شوند، مشمول مالیات با نرخ صفردرصد می شوند.

فعالیت های انتشاراتی، روزنامه نگاری و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع ذیربط) و همچنین فعالیت های فرهنگی و هنری انجام شده باشد، بر اساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند.

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]درآمد کارگاه ها، تعاونی ها و اصنافی که در تولید فرش دستباف و صنایع دستی فعالیت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند![/highlight]

در صورت انجام کارهای قراردادی، هر بخشی از قیمت قرارداد که برای خرید لوازم و تجهیزات استفاده می شود، حداکثر تا قیمت فاکتور خرید برای خریدهای داخلی یا حداکثر مقدار ارزش گمرکی، از مالیات معاف است.

هزینه های اضافی و سایر پرداخت های ذکر شده در مجوزهای سبز گمرکی برای خریدهای خارجی، مشروط بر اینکه مبالغ مربوط به آن لوازم و تجهیزات، به غیر از موارد دیگر، در قرارداد یا در سایر اصلاحات یا مکمل های آن لحاظ شود.

در مواردی که پیمانکاران خارجی به طور کامل یا جزئی قرارداد را اختصاص دهند

اقدامات مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار فرعی، سپس مبلغی که برای خرید لوازم و تجهیزات ذکر شده در قرارداد اصلی استفاده می شود، که توسط پیمانکار فرعی خریداری شده و به عهده پیمانکار اصلی است، از مالیات معاف است. با توجه به مفاد توصیف شده در قسمت دوم پاراگراف قبلی.

[alert style=”warning”]شعب و نمایندگان شرکتها و بانکهای خارجی در ایران، که بدون داشتن حق معامله، در زمینه بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکتهای اصلی خود فعالیت می کنند و در قبال هزینه های خود از آنها پاداش دریافت می کنند، مشمول پرداخت نمی شوند.[/alert]

[hover_color align=”right” background=”#b36262″ background_hover=”#750d0d” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 10px” link=”https://matinaccounting.com/personal-business-income-tax/” target=”” class=”” style=””]پیشنهاد میکنیم مقاله مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی را مطالعه بفرمایید.[/hover_color]


انواع درآمدهای زیر نیز همه از مالیات معاف هستند:

سود یا پاداش متعلق به پس انداز حساب ها و سپرده های مختلفی که نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نگهداری می شود اما در جایی که سپرده توسط بانک دیگری انجام نشده باشد.

پاداشهایی که به اوراق قرضه دولتی و خزانه تعلق می گیرد

سود پرداختی توسط بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت و سپرده های مدت دار، مشروط به برخورد متقابل

سود و پاداش متعلق به اوراق مشارکت

سود قابل پرداخت برای اوراق قرضه اصلاحات ارضی

موقوفات و کمک های مالی دریافت شده توسط مقدسات ، مساجد ، حسینیه ها ، تکیه ها و موسسات مذهبی مشابه

حسینیه ها و تکیه ها و موسسه های مذهبی برای مسلمانانی شیعه که در آنها برای آن امامان عزادار می شوند و در آغاز دوران اسلامی به شهادت رسیده اند.

کمک های نقدی و غیر نقدی دریافت شده توسط جمعیت هلال احمر ایران

کمک های نقدی و غیر نقدی یا پرداخت های دریافتی توسط صندوق های پس انداز بازنشستگی، سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه

بازنشستگی

کمکهای نقدی و غیر نقدی دریافت شده توسط مدارس اسلامی

کمکهای نقدی و غیر نقدی دریافت شده توسط بنیادهای جمهوری اسلامی ایران

مبالغ پرداختی از صندوق دولتی اوقاف توسعه

درآمد افراد ناشی از مدارس خیرخواهانه

مبالغی که از محل وجوه اوقاف عمومی پرداخت شده و برای اهداف مذهبی، آموزشی یا علمی یا برای کاهش رنج ناشی از یک فاجعه طبیعی استفاده می شود.

کمک های نقدی و غیر نقدی دریافتی توسط موسسات خیریه به شرطی که مبالغ دریافتی برای اهداف خیرخواهانه مورد استفاده قرار گیرد.

کمک های نقدی، غیر نقدی و حق عضویت دریافت شده توسط انجمن های حرفه ای، احزاب و سازمان های غیر دولتی که دارای مجوز مناسب هستند

و موقوفات کمک های مالی به جوامع و مأموریت های اقلیت های دینی به شرط تأیید وزارت کشور.

 

کسر

هزینه هایی که برای رسیدن به درآمد مشمول مالیات کسر می شوند، در ماده (148) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند. سایر هزینه هایی که در ماده (148) قانون مالیات های مستقیم ذکر نشده است، اما مربوط به درآمد شرکت باشد، براساس پیشنهاد اداره مالیات ملی ایران و تأیید به عنوان هزینه های قابل کسر پذیرفته می شود.

قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی
وزارت امور اقتصاد و دارایی

[alert style=”warning”]هزینه ها باید تا حدودی با شواهد مستند پشتیبانی شود و منحصراً با درآمد در سال مالی مورد نظر مرتبط باشد. مقررات خاص، کسر اندوخته برای هزینه های کسر مربوط به سال جاری و کسر هزینه های مربوط به سال های گذشته را مجاز می داند که پرداخت آن در سال جاری سررسید می شود.[/alert]

 

دسته های هزینه های کسر مندرج در قانون به شرح زیر است:

1)هزینه کالاها و مواد اولیه فروخته شده یا مورد استفاده برای تولید کالاهای فروخته شده یا آماده ارائه خدمات

2) هزینه های پرسنل از جمله:

حقوق اساسی، دستمزد و مزایای مکرر منظم به صورت نقدی و غیرنظامی (مبلغ قابل کسر برای مزایای غیر نقدی هزینه کارفرما است)
پرداخت هایی که مرتباً تکرار نمی شوند مانند پاداش های سال نو، پرداخت های اضافه کاری و هزینه های سفر
هزینه های بهداشت و ایمنی و حق بیمه پزشکی، تصادف و زندگی پرسنل
حقوق بازنشستگی و پرداخت های انجام شده در رابطه با پایان کار
کمک های امنیت اجتماعی
وجوه اختصاص یافته برای تأمین حقوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگان سرپرست، خاتمه پرداخت های شغلی، خسارت اخراج و پرداخت برای خرید خدمات کارکنان شرکت تا میزان آخرین حقوق و دستمزد ماهانه و مانده موجودی ناشی از تعدیل حقوق سالهای گذشته ← [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″](این قانون در مورد اندوخته هایی که قبلاً در حساب های بانکی واریز شده اند نیز اعمال خواهد شد)[/highlight]

پرداختی به کارمندان بازنشسته شرکت، حداکثر تا یک دوازدهم کمک هزینه درآمد فردی سالانه

3)اجاره محل های شرکت در صورت اجاره! مقدار اجاره بر اساس سند رسمی (در صورت وجود) تعیین می شود. در غیر این صورت در محدوده طبیعی است!

4) اجاره ماشین آلات و تجهیزات

5) هزینه های سوخت، برق، روشنایی، آب و ارتباطات

6) بیمه تجارت

7) حق امتیاز، عوارض و مالیات پرداخت شده. با این حال که مالیات بر درآمد نگهداری شده توسط قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه های پرداختی به ارگانهای دولتی قابل کسر نیستند.

8) (تحقیق و توسعه) و هزینه های آموزش.

9) جبران خسارت ناشی از عملیات یا دارایی های مشاغل، به شرطی که میزان مسئولیت مشخص شود و به شرطی که هیچ شخص دیگری نتواند مسئول باشد و به شرطی که خسارت مورد نظر در غیر این صورت قابل بازیابی نباشد

10) هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی پرداختی بابت کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا 10000 IRR برای هر کارگر

11) بعید است که اندوخته ها در برابر ادعاهای مشکوک (در صورت مرتبط بودن ادعاها با تجارت) بازیابی شود. ذخیره تحت عنوان ویژه ای در حساب های شرکت اداره می شود تا زمانی که ادعا بازیابی شود یا به ضرر قطعی تبدیل شود.

12) ضرر و زیان اشخاص حقوقی، اگر طبق دفترچه حساب قانونی آنها و مطابق با مقررات ایجاد شود. چنین زیانهایی را می توان حمل کرد و درمقابل درآمد سال یا سالهای بعد جبران کرد.

13) هزینه های اندکی که در رابطه با محل سازمانی انجام می شود و به طور معمول توسط مستاجر تحمل می شود، در صورت اجاره محل کار

14) هزینه های انجام شده در نگهداری از محل.

15) هزینه حمل و نقل

16) هزینه های مربوط به خدمات حمل و نقل کارکنان، چایخانه های شرکت و هزینه های انبار.

17) هزینه های متناسب با خدمات ارائه شده از قبیل کارمزد، کارگزاری، هزینه های حقوقی، هزینه های مشاوره، هزینه های کنفرانس، هزینه های حسابرسان و هزینه های خدمات اداری و مالی.

18) سود، کارمزد و جریمه پرداختی یا تخصیص یافته به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های توسعه کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انجام فعالیت های شرکت

19) قیمت لوازم اداری و تجهیزات اداری که معمولاً ظرف یک سال مصرف می شوند.

20) هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات و همچنین هزینه تعویض قطعات یدکی، مشروط بر اینکه به عنوان تعمیر اساسی در نظر گرفته نشود

21) هزینه اکتشاف معدن

22) حق عضویت و اشتراک در ارتباط با فعالیت های تجاری شرکت

23) بدهی های بد بیش از میزان ذخیره مطالبات مشکوک، در صورتی که مالیات دهنده ثابت کند غیرقابل بازیابی است

24) زیان مبادلات ارزی مطابق با روش حسابداری پذیرفته شده محاسبه می شود؛ به شرط آنکه سال به سال بطور مداوم توسط مودی اعمال شود.

25) اتلاف طبیعی تولید

26) ذخیره هزینه های قابل قبول قابل پرداخت مربوط به دوره ارزیابی

27) هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای گذشته که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد بررسی محقق می شود

28) هزینه های خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی و هنری برای کارمندان و افراد تحت تکفل آنها، حداکثر تا آستانه معافیت سالانه برای هر فرد.

29) و ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (ضمانت) توسط اشخاص حقوقی.

قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی
دسته های هزینه های کسر مندرج در قانون

ارزیابی موجودی کالا

[alert style=”warning”]از روش قیمت تمام شده برای ارزیابی موجودی کالا استفاده می شود. برای محاسبه قیمت تمام شده، شرکت ها مجاز به انتخاب روش شناسایی خاص، FIFO یا میانگین وزنی هستند.[/alert]

 

استهلاک

هر بخشی از دارایی های قابل استهلاک که ارزش آن منوط به کاهش استفاده از آن، گذشت زمان یا علل دیگر است، بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمت و همچنین هزینه های تأسیس ممکن است استهلاک شود، و هزینه های استهلاک آنها هزینه های قابل کسر مالیات تلقی می شود.

مقررات مربوط به دارایی های قابل استهلاک از جمله برنامه های استهلاک و نحوه اجرای آنها توسط اداره ملی مالیات ایران مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه می شود و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تأیید می شود

افزایش قیمت ناشی از ارزیابی مجدد دارایی های اشخاص حقوقی، با توجه به استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود! و هزینه استهلاک ناشی از ارزیابی مجدد به عنوان هزینه قابل کسر محسوب نمی شود.

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]در صورت فروش یا مبادله دارایی های مجدد ارزیابی شده، تفاوت بین قیمت فروش و ارزش دفتری در محاسبه درآمد مشمول مالیات بدون هیچ گونه کاربرد ارزیابی مجدد در نظر گرفته می شود.[/highlight]

اگر قابل استهلاک باشد، دارایی فروخته می شود. یا ماشین آلات غیر قابل استفاده می شوند و در نتیجه، زیان توسط شرکت متحمل می شود، سپس ضرر، برابر با آن قسمت از ارزش دارایی که استهلاک نشده است منهای درآمد فروش (اگر دارایی باشد فروخته شده) در مجموع، در محاسبه حساب سود و زیان همان سال در نظر گرفته خواهد شد.

در مورد دارایی های مجدد ارزیابی شده، قاعده این ماده در مورد ارزش دفتری بدون هیچ گونه اعمال ارزیابی مجدد قابل اجرا خواهد بود.

[hover_color align=”right” background=”#b36262″ background_hover=”#750d0d” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 10px” link=”https://matinaccounting.com/personal-business-income-tax/” target=”” class=”” style=””]پیشنهاد میکنیم مقاله مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی را مطالعه بفرمایید.[/hover_color]


اندوخته ها 

[alert style=”warning”]پیش بینی هایی که برابر با هزینه استهلاک کنار گذاشته می شوند، کسر می شوند.[/alert]

ذخایر در برابر ادعاهای مشکوک در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل کسر است، مشروط بر اینکه به تجارت متصل باشد، امکان بازیابی آنها وجود ندارد و ذخیره تحت عنوان ویژه ای در حساب های شرکت اداره می شود تا زمانی که مطالبات بازیابی شود یا ضرر قطعی شود.

ذخیره هزینه های قابل پرداخت مربوط به سال ارزیابی قابل کسر است.

ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (ضمانت) توسط اشخاص حقوقی نیز قابل کسر است.

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]یک هزار فروش کارخانه ها و کارگاه ها باید برای کنترل یا جبران آلودگی ها و یا ایجاد فضاهای سبز مصرف شود. هزینه های آن قابل کسر است (بند D تحت ماده 45 قانون جمع آوری برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آنها در موارد خاص، مصوب 25/10/1373)[/highlight]

سود سرمایه

[alert style=”warning”]در مورد مالیات بر عایدی سرمایه در ایران هیچ مقرره صریح و مشخصی وجود ندارد. اما مطابق با ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم که در آن درآمد کل شرکتها مشمول مالیات شرکتی است، کلیه سودهای حاصل از فروش داراییهای ثابت، به جز موارد غیر منقول املاک و مستغلات و سهام به عنوان بخشی از درآمد مشمول مالیات شرکتها می شوند.[/alert]

تلفات

ضررهای عادی

ضرر و زیان اشخاص حقوقی، اگر مطابق با دفترچه حساب آنها با مقررات مربوطه تعیین شده باشد، قابل انتقال و جبران درآمد سال جاری یا سال های بعد است. برای سالهایی که ممکن است خسارات منتقل شود محدودیتی وجود ندارد. تغییر مالکیت تاثیری در انتقال ضرر به جلو ندارد. [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]با این حال، ضرر و زیان ممکن است به عقب منتقل نشود.[/highlight]

ضرر سرمایه

[alert style=”info”]اگر دارایی قابل استهلاک فروخته شود یا ماشین آلات غیر قابل استفاده شوند و در نتیجه زیان توسط شرکت متحمل شود، ضرر برابر با آن قسمت از ارزش دارایی که استهلاک نشده است منهای حاصل از فروش (اگر دارایی فروخته می شود) کاملاً در محاسبه حساب سود و زیان همان سال در نظر گرفته می شود.[/alert]

 

نرخ ها

درآمد و سود سرمایه

 

مطابق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ 25٪ از درآمد خالص هستند، مگر در مواردی که قانون فوق نرخ های مختلفی را پیش بینی کرده است.

قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی
درآمد و سود سرمایه

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور در رابطه با درآمد حاصل از ایران یا از ایران به شرح زیر ارزیابی می شود: با توجه به تهیه طرح برای ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، ارائه آموزش و کمک فنی، انتقال فناوری و سایر خدمات و همچنین اعطای حق امتیاز و سایر حقوق و انتقال فیلم های سینماگراف.

خواه این سود اخیر به عنوان قیمت یا هزینه نمایش فیلم ها در ایران باشد یا خارج از ایران، یا تحت عناوین دیگر (به استثنای انواع سودهایی که در قانون روش دیگری برای ارزیابی آنها تعیین شده است) سود مشمول مالیات باید از 10٪ تا 40٪ کل دریافتی سالانه با توجه به نوع فعالیت و سطح آن باشد.

[alert style=”warning”]بنابراین، چنین درآمدی ممکن است مشمول نرخ موثر مالیات شرکت ها از 2.5 تا 10 درصد باشد.[/alert]

نگه داشتن مالیات

در مشارکت های سرمایه گذار و عامل، نماینده (مضارب) موظف است در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی خود، مالیات قابل اعمال بر سهم صاحب سرمایه را بدون اعمال هیچ گونه معافیت دریغ کند و همان را به عنوان پرداخت مالیات سرمایه گذار، به حساب مالیاتی مربوطه.

وی باید رسید پرداخت خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه و به صاحب سرمایه ارائه دهد. اگر صاحب سرمایه یک بانک باشد، نماینده یا “مضارب” از وظیفه نگهداری مالیات مربوط به سرمایه گذار خلاص می شود.  فرماندهی؛ نوعی مشارکت طبق قوانین اسلامی که در آن شریک “مضارب” مبلغی را به شریک B می دهد تا از طرف او اداره کند.

 

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کامپ

موسسات انقلاب اسلامی، شهرداریها، شرکتها، موسسات وابسته به آنها همچنین سایر اشخاص حقوقی، ملزم به نگهداری “مالیات بر درآمد املاک و مستغلات” از هرگونه پرداخت اجاره هستند.

تا پایان ماه بعدی آنها باید این مالیات را به اداره امور مالیاتی منطقه ای که در آن ملک واقع شده است پرداخت کنند، و رسید آن را به صاحبخانه مربوطه تحویل دهند.

پرداخت كنندگان حقوق، موظفند هنگام پرداخت یا تخصیص همان مالیات های قابل اعمال را محاسبه كرده و از آنها دریغ كنند و حداكثر تا پایان ماه بعدی، مبلغ های کسر شده را به همراه لیستی شامل مقدار حقوق، اسامی از آنها بازپرداخت كنند.

و آدرس گیرندگان، به اداره امور مالیاتی محلی در ماه های بعدی، تغییرات لیست فقط باید گزارش شود.

[alert style=”warning”]پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی دیگری به غیر از کارمندان خود که مشمول پرداخت بازنشستگی یا حق بیمه نیستند، تحت عناوینی مانند هزینه مشاوره، هزینه حضور در جلسات، هزینه تدریس یا هزینه تحصیل و تحقیق انجام می شود.[/alert]

برای آپارتمان مالیات با نرخ 10٪ تعلق می گیرد، بدون در نظر گرفتن کمک هزینه سالانه فردی، کارفرمایان موظفند در هنگام پرداخت یا تخصیص آن، مالیات قابل اعمال را کسر و واریز کنند. تا پایان ماه بعدی، به اداره امور مالیاتی مربوطه اعلام کنند.

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]مشخصات گیرندگان را مطابق با نمونه تهیه شده توسط اداره مالیات ملی ایران در صورت عدم رعایت تعهد فوق، کارفرمایان مسئول پرداخت مالیات متعلق و مجازات های قابل اعمال هستند.[/highlight]

مشمولانی که نسبت به درآمدی که در ایران یا خارج از ایران می گیرند و به اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور پرداخت می کنند، ملزم به پرداخت مالیات قابل اجرا با نرخ های مندرج در ماده (107) قانون مالیات های مستقیم با در نظر گرفتن کل پرداختهای انجام شده از ابتدای سال تا تاریخ هر پرداخت مربوطه.

آنها باید مبلغ پس گرفته شده را تا پایان ماه بعدی به اداره امور مالیاتی مربوطه واریز کنند. در غیر این صورت، پرداخت کنندگان فوق و گیرنده ها به طور مشترک و جداگانه مسئول پرداخت مالیات اساسی و جریمه های مربوط به آن خواهند بود.

مشوق ها

درآمد اعلام شده برای فعالیتهای تولید و استخراج، توسط اشخاص حقوقی غیردولتی در شرکتهای تولیدی یا معدنی ای که حاصل می شود، برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده یا از تاریخ (1 فروردین ماه 1395) توسط وزارتخانه های مربوطه قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود.

و همچنین درآمد حاصل از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی توریستی، یعنی اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ فوق الذکر مجوز بهره برداری یا مجوز برای آنها صادر می شود.

به نرخ مالیات صفر برای یک دوره 5 ساله از تاریخ بهره برداری یا استخراج یا شروع فعالیت! [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]در مورد مناطق کمتر توسعه یافته، این ماده برای یک دوره 10 ساله اعمال می شود.[/highlight]

در مورد بنگاه های تولیدی یا خدماتی و سایر مراکز فوق الذکر، اگر در طول دوره معافیت بیش از 50 کارمند داشته باشند، مدت اعمال معافیت فوق الذکر افزایش می یابد. مشروط بر اینکه حداقل تعداد کارمندان را برای سالانه 50٪ افزایش دهند!

به منظور ارتقا و افزایش سطح سرمایه گذاری های اقتصادی، علاوه بر دوره حمایت از مالیات با نرخ صفر، همانطور که در بالا توضیح داده شد، از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق نیز به روش های دیگر به شرح زیر پشتیبانی می شود:

1) برای مناطق کمتر توسعه یافته:

در محاسبه مالیات مربوط به سالهای بعد پس از دوره مالیات با نرخ صفر طبق مقررات فوق، تا زمانی که درآمد مشمول مالیات دو برابر سرمایه ثبت شده و پرداخت شده باشد نرخ صفر همچنان اعمال می شود اما فراتر از آن سطح، مالیات های مقرر با نرخ های مقرر در ماده (105) قانون مالیات های مستقیم و یادداشت های مربوط به آن محاسبه و جمع می شود.

2) برای مناطق دیگر:

در محاسبه مالیات مربوط به سالهای پس از دوره مالیات با نرخ صفر طبق مقررات مندرج در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، 50٪ از مالیات همچنان دارای درجه صفر و 50٪ باقیمانده محاسبه می شود.

و با نرخ های مقرر در ماده (105) قانون فوق الذکر و یادداشت های زیر آن جمع آوری شده است. این مقرره ادامه خواهد یافت مگر اینکه درآمد مشمول مالیات شرکت مورد نظر برابر با سرمایه ثبت شده و اما فراتر از سطح، یعنی 100٪ پرداخت شده آن باشد. [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]و مالیات مقرر با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون فوق الذکر و یادداشتهای مربوط به آن محاسبه می شود.[/highlight]

[alert style=”warning”]مشوق های مالیاتی ذکر شده در بخش های (1) و (2) فوق، همچنین در مورد درآمد حاصل از فعالیت های حمل و نقل توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی اعمال می شود.[/alert]

اگر چنین اشخاص حقوقی غیر دولتی قبل از تاریخ آخرین اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (یعنی 31 تیر ماه 1394) تأسیس شده باشند، در صورت داشتن هرگونه سرمایه گذاری مجدد، مشمول مشوق مالیاتی ذکر شده در بالا خواهند شد.

اگر سرمایه گذاری های موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (میتوانید به بالا نگاه کنید) با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تحت مجوز سازمان کمک به سرمایه گذاری، اقتصادی و فنی ایران انجام شده است، [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]برای هر 5 ٪ مشارکت سرمایه گذاری خارجی، 10٪ افزایش در انگیزه مالیاتی مقرر شده[/highlight] در ماده فوق الذکر از 50٪ سرمایه ثبت شده و پرداخت شده بیشتر نخواهد بود.

شرکتهای خارجی که با بهره برداری از توانمندیهای شرکتهای تولیدکننده داخلی محصولات معروف تجاری را در ایران تولید می کنند از تاریخ انعقاد قرارداد، آنها مشمول مشوق های مالیاتی مندرج در ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم می شوند.

همانطور که در بالا شرح داده شده است، قرارداد همکاری با شرکت تولیدکننده ایرانی در کل دوره مالیات با نرخ صفر که به آن شرکت تولید کننده اعطا شده است. مشروط بر اینکه حداقل 20٪ از محصولات خود را صادر کنند! بعلاوه پس از انقضاء دوره مالیات با نرخ صفر این شرکتهای خارجی همچنان مشمول تخفیف 50 درصدی در نرخ مالیات با توجه به سود حاصل از فروش محصولات خود در مدت زمان مندرج در قوانین فوق الذکر بالا ماده (132) می شوند.

مالیات و مشوق های نرخ صفر که در بالا شرح داده شد در مورد درآمد موسسات تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران یا شعاع 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری اعمال نخواهد شد.

به شعاع ای 100 کیلومتری از مراکز اداری استانها و شهرهایی که جمعیت آنها بیش از 300000 نفر است، طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن.

با این حال، بنگاه های اقتصادی تولید شده در زمینه فناوری اطلاعات باید از امتیازاتی که در بالا توضیح داده شد برخوردار شوند.

علاوه بر این، بنگاههای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی، [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران[/highlight]دارای درجه صفر بوده و مشمول مشوق های مالیاتی می شوند!

(ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم)

[alert style=”error”]به افرادی که به طور نقدی در تأمین مالی پروژه ها و تأمین سرمایه در گردش شرکت های تولیدی به صورت قراردادی مشارکت می کنند، معافیت مالیات بر درآمد برابر با حداقل سود مورد انتظار از قراردادهای مشارکت به تصویب رسیده توسط پول و اعتبار تعلق می گیرد.[/alert]

ده درصد مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهای پذیرفته شده و فروخته شده در سهام کالا و ده درصد  مالیات بر سود شرکت های ذکر شده در بورس های داخلی یا خارجی و پنج درصد مالیات بر سود شرکت های فهرست شده برای معاملات خارج از بورس اوراق بهادار داخلی یا خارجی، پس از تأیید سازمان بورس اوراق بهادار از سال ثبت نام تا سال ثبت نام از بورس اوراق بهادار تخفیف داده می شود.

[alert style=”info”]معافیت های فوق الذکر برای شرکت های پذیرفته شده در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار داخلی یا خارجی دو برابر خواهد شد، مشروط بر اینکه در پایان دوره مالی و براساس تصویب سازمان بورس اوراق بهادار، در حداقل 20٪ سهام شناور آزاد.[/alert]

کلیه درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]در مناطق آزاد تجاری برای مدت 20 سال از مالیات معاف است![/highlight] (طبق ماده 13 قانون مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب یک شنبه 7 شهریور 1372)

[hover_color align=”right” background=”#b36262″ background_hover=”#750d0d” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 10px” link=”https://matinaccounting.com/social-security-insurance-organization-types-of-insurance-and-insurance-laws-governing-the-community/” target=”” class=”” style=””]پیشنهاد میکنیم مقاله مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی را مطالعه بفرمایید.[/hover_color]


مدیریت

مدت مالیات

 

سال مالیاتی یک سال شمسی است که در اولین روز فروردین هر سال آغاز می شود. و در آخرین روز اسفند همان سال پایان می یابد. با این حال در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات، که سال مالی آنها با سال مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم منطبق نیست، درآمد سال مالی آنها به عنوان مبنای ارزیابی درآمد مشمول مالیات آنها در نظر گرفته می شود.

[alert style=”info”]مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب “سود و زیان” این افراد باید 4 ماه شمسی پس از پایان سال مالی آنها باشد.[/alert]

قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی
مدیریت و مدت مالیات

اظهارنامه و ارزیابی مالیاتی

تا بازده x، پشتیبانی شده توسط ترازنامه، حساب سود و زیان، سایر حسابهای قانونی و مشخصات سهامداران باید به اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال شود [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″](در مورد شرکتهای خارجی این یا در شهری است که در آنها ثبت شده است)[/highlight]

[alert style=”error”]دفتر ثبت نام در چهار ماه از پایان سال مالی مستقر شده یا در صورت (عدم وجود دفتر ثبت نام در تهران) شركتهايي كه از معافيتهاي مالياتي برخوردار هستند از هيچ تعهدي براي ارائه اظهارنامه معذور نيستند.[/alert]

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]و عدم انجام آن موجب لغو معافيت براي سال مالي مربوط مي شود.[/highlight] جریمه ای غیرقابل بخشش معادل 30٪ مالیات قابل اجرا به دلیل عدم ثبت اظهارنامه مالیات قابل پرداخت است. عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی (پیشنهاد میکنیم در مورد اظهارنامه مالیاتی با مشاوره از کارشناسان ما اطلاعات بیشتری کسب کنید) یا کتاب های قانونی برای هر نمونه 20٪ از مالیات تعلق گرفته مجازات دارد.

مودی می تواند ظرف 30 روز از زمان اعلامیه ارزیابی، به آن ارزیابی اعتراض کند. اعتراضات باید توسط شواهد مستند پشتیبانی شود و باید مستقیماً به اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال شود.

اگر موضوع توسط مأمور مسئول مربوطه قابل حل نشده باشد، به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]هرگونه اعتراض علیه تصمیم این هیئت باید ظرف 20 روز به صورت کتبی انجام شود.[/highlight]

ممکن است ظرف 1 ماه از زمان ارائه تصمیم هیئت حل اختلاف مالیاتی، علیه تصمیم ایشان به شورای عالی مالیاتی تجدید نظر شود.

در صورت وجود دلایل کافی برای اثبات ناعادلانه بودن احکام دریافت شده، هنوز هم [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]امکان اینکه مالیات نهایی را که نمی توان به دادگاه تجدیدنظر دیگری ارجاع کرد، مورد اعتراض قرار داد.[/highlight] وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به کمیته ای 3 نفره ارجاع دهد، که حکم وی نهایی و لازم الاجرا باشد!

اگر شکایت از رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی توسط مودی طرح شود و وی مبلغ نقدی یا ضمانت نامه بانکی برابر با مبلغ مالیات محاسبه شده در حکم را واریز کند یا ضامنی معتبر معرفی کند، اعتبار وی توسط ارزیاب عمومی پذیرفته می شود.

سپس اجرای حکم تا زمان اعلام نظر شورای عالی مالیاتی در مورد پرونده به حالت تعلیق در می آید.

[hover_color align=”right” background=”#b36262″ background_hover=”#750d0d” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 10px” link=”https://matinaccounting.com/social-security-insurance-organization-types-of-insurance-and-insurance-laws-governing-the-community/” target=”” class=”” style=””]پیشنهاد میکنیم مقاله سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه را مطالعه بفرمایید.[/hover_color]

پرداخت مالیات

اشخاص حقوقی موظفند اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی منطقه ای که در آن اقامت دارند ارائه دهند و حداکثر چهار ماه پس از انقضا هر سال مالیاتی، مالیات قابل پرداخت را پرداخت کنند.

[alert style=”error”]محل تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و شرکتهای مقیم خارج از کشور بدون داشتن اقامت یا نمایندگی در ایران، تهران خواهد بود.[/alert]

درصورتی که مودی در طی 10 روز از زمان ابلاغ نهایی مالیات نهایی خود را پرداخت نکند، اداره امور مالیاتی باید با صدور اجراییه به وی اطلاع دهد که کلیه حقوق مالیاتی وی را به وی پرداخت یا [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]دفتر مذکور ترتیب آن را ظرف یک ماه از تاریخ ارائه خدمات پرداخت کند.[/highlight]

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا اداره ملی مالیات ایران ممکن است با مودیانی که قادر به پرداخت یکباره مسئولیت مالیاتی خود از جمله مالیات اصلی و جریمه ها نیستند، بدهی های ایشان را به صورت اقساط اخذ کنند. اما تا حداکثر سه سال از زمان تاریخ اطلاع از بدهی مالیاتی آنها این شرایط قابل اجرا میباشد.

اگر ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر حساب و اسناد مالیات دهندگانی که ملزم به نگهداری این قبیل دفاتر قانونی هستند در طی سه سال متوالی پذیرفته می شوند و [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]اگر بدهی مالیاتی آنها برای هر سال در سال تشکیل مالیات پرداخت شود، بدون مراجعه به هیئت حل و فصل اختلافات مالیاتی،[/highlight]مبلغی معادل از مبلغ اصلی مالیات آنها برای سه سال گفته شده از وجوه جمع آوری شده فعلی به آنها پرداخت می شود.

یا در همان صورت [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]به عنوان پاداش برای پرداخت حق قامت[/highlight]اعتباری می شود به حساب مالیات آنها در سالهای بعد. این پاداش از پرداخت مالیات معاف خواهد بود!

[alert style=”info”]پرداخت علی الحساب مالیات مربوط به گردش مالی هر سال مالی، قبل از مهلت تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم، منجر به تعلق پاداش معادل مبلغ پیش پرداخت در هر ماه تا مهلت مقرر می شود.[/alert]

هرگونه مالیاتی که پس از مهلت مقرر پرداخت شود منجر به جریمه ای معادل 2.5٪ مالیات مربوطه در هر ماه خواهد شد

 

بیشتر بخوانید:

 

_ مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش اول)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
_ اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری
_ مجموعه ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی حسابداری که حسابداران باید بداند!
_ چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟ + راه های تشخیص حسابدار با تجربه
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ۷ مسئله برتر حسابداران در سال ۲۰۲۱ و چگونگی غلبه بر آنها
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

 

[hover_color align=”center” background=”#044675″ background_hover=”#044675″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” border_radius= “10px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.[/hover_color]

 

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی از آیکون های زیر استفاده نمایید

[icon_bar icon=”icon-instagram” link=”https://www.instagram.com/matinaccounting/” target=”” size=”large” social=”instagram”] [icon_bar icon=”icon-twitter” link=”https://twitter.com/group_matin” target=”” size=”large” social=”twitter”] [icon_bar icon=”icon-linkedin” link=”https://www.linkedin.com/in/mehran-amirahmadi-534999216/” target=”” size=”large” social=”linkedin”] [icon_bar icon=”icon-youtube” link=”https://www.youtube.com/channel/UCCrJmvjty-aTX36DtibVBJw” target=”” size=”large” social=”youtube”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین