پروژه ها

آخرین پروژه‌های گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین

تولیدی

 شرکت توسعه سازه و فلز دانیال صنعت

 شرکت ره آوران دلفین باختر

 شرکت تولیدی چسب ابراهیمی

 شرکت قفل پنج ستاره

 شرکت گلکاه

 شرکت زنجیره شیمی

 شرکت زرین جاودانه خوانسار

 شرکت زاگرس چوب سام 

 شرکت ارژن

مجموعه خانه مبلمان رادز

رستوران ایتالیایی ژینکو

بازرگانی

 شرکت آرمان تجارت فرداد

 شرکت آسا صداقت ماندگار

 شرکت تجهیز گستر مهر آسا

 شرکت بهتاش تجارت کاسپین

مجموعه چسب نویدی

پیمانکاری

 شرکت امید موفقیت طلایی

 شرکت مهرا گستر

 شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

 شرکت آریا الکترو قائم

 شرکت پایا فراز ماشین

خدماتی

 شرکت توسعه دهندگان شهاب زرین

 شرکت نوآوران فن آوازه