قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)

قانون کار در جمهوری اسلامی ایران (بخش دوم)

آنچه در ادامه این مقاله به اختصار خواهید خوانید:

  • فصول
  • مواد
  • تبصره ها

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 19 دقیقه
[divider height=”45″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]

 

[hover_color align=”right” background=”#0589ad” background_hover=”#0589ad” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در خوانایی و حوصله سربر نبودن مطالب مهم کار و قوانین مربوطه، مواد و تبصره های این مقاله را به سه بخش تقسیم بندی کردیم.[/hover_color]

ماده 55: شیفت کاری است که در طول ماه به گونه ای بچرخد که شیفت در صبح، بعدازظهر یا شب اتفاق بیفتد.

ماده 56: کارگرانی که در یک ماه با نوبت صبح و بعدازظهر کار شیفتی انجام می دهند 10٪، نوبت صبح و شب یا بعد از ظهر و شب 22.5٪ حقوق و دستمزد بعلاوه کمک هزینه نوبت دریافت می کنند.

ماده 57: ساعات کار در نوبت کاری ممکن است بیش از 8 ساعت در روز و 44 ساعت در هفته باشد، اما کل ساعات کار در چهار هفته متوالی ممکن است از 176 ساعت بیشتر نباشد.

ماده 58: به ازای هر ساعت کار در شب، 35 درصد علاوه بر دستمزد ساعات کار عادی فقط به غیر کارگران پرداخت می شود.

ماده 59: در شرایط عادی، تعیین کار اضافه کار به کارگران با شرایط زیر مجاز است:

الف) رضایت کارگر

ب) پرداخت 40٪ علاوه بر دستمزد هر ساعت

[alert style=”warning”]توجه: کارهای اضافه کاری که به کارگران اختصاص داده می شود نباید بیش از 4 ساعت در روز باشد (به غیر از موارد استثنایی با توافق طرفین)[/alert]

قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
اضافه کاری برای کارگران تحت فشار باید منطقی باشد

ماده 60: تعیین کار اضافه کار به صلاحدید کارفرما برای مدت زمان لازم برای مقابله با شرایط زیر، به شرط پرداخت حقوق اضافه کار مجاز است (موضوع بند “ب” ماده 59) و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (به غیر از موارد استثنایی با توافق طرفین):

الف) جلوگیری از حوادث پیش بینی شده یا جبران خسارات ناشی از این حوادث

ب) از سرگیری فعالیت کارگاه در صورت متوقف شدن چنین فعالیتی به دلیل وقوع یک اتفاق ناگوار یا بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله یا سایر حوادث غیر قابل پیش بینی

تبصره 1: به دنبال انجام کار اضافه کار در موارد فوق، کارفرما حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به اداره امور اجتماعی خشک کار اطلاع خواهد داد. تا ضرورت کار فوق العاده و مدت آن تأیید شود.

تبصره 2: در صورت تأیید اضطراری کار اضافی توسط اداره محلی کار و امور اجتماعی، کارفرما ملزم به جبران خسارات وارده به کارگران خواهد بود.

ماده 61: واگذاری کار اضافه کار به کارگرانی که کار شبانه انجام می دهند یا کار خطرناک، سخت و خطرناک ممنوع است.

 

قسمت سوم: تعطیلات

ماده 62: جمعه تعطیل رسمی هفتگی در سال برای کارگران است و اجازه پرداخت دستمزد را یه ایشان می دهد.

[alert style=”warning”]تبصره 1: مشاغل مربوط به خدمات عمومی مانند آب، برق، خدمات اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که براساس نوع کار یا توافق طرفین، روز دیگری به طور مرتب به عنوان تعطیل تعیین می شود، چنین روزهایی به عنوان تعطیلات هفتگی و در هر صورت یک روز خاص به طور اجباری باید به عنوان تعطیلات در هفته تعیین شود.[/alert]

کارگرانی که در هر زمینه ای روزهای جمعه کار می کنند باید مبلغی معادل 40٪ دستمزد علاوه بر دستمزد معمول خود را برای عدم استفاده از تعطیلات روز جمعه دریافت کنند.

تبصره 2: اگر روزهای کاری هفتگی کمتر از شش روز باشد، دستمزد تعطیلات هفتگی کارگر معادل یک ششم از کل دستمزد یا حقوق دریافتی توسط وی در روزهای کاری در طول هفته خواهد بود.

تبصره 3: در کارگاه هایی که کارگران از دو روز تعطیل با پنج روز کار و 44 بار در هفته برخوردار می شوند، دستمزد هر یک از این دو تعطیلات هفتگی معادل دستمزد روزانه است.

ماده 63: به غیر از تعطیلات رسمی، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز به عنوان بخشی از تعطیلات رسمی کارگران در نظر گرفته می شود.

ماده 64: تعطیلات امتیازات سالانه کارگران با دستمزد کامل و شامل چهار جمعه، مجموعاً یک ماه. سایر تعطیلات به عنوان بخشی از تعطیلات دارای امتیاز تلقی نمی شوند. برای مدت کار کمتر از یک سال، تعطیلات مذکور متناسب با مدت کار واقعاً محاسبه می شود.

ماده 65: تعطیلات امتیازات سالانه برای کارگران مشغول کار سخت و خطرناک پنج هفته است. از این تعطیلات به اندازه امکان استفاده می شود. در هر دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار

ماده 66: یک کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از حق امتیاز سالانه خود جمع کند.

ماده 67: هر کارگر حق دارد از مزایای یک ماه مرخصی یا تعطیلات بدون حقوق برای انجام حج واجب حج در کل مدت کار خود بهره مند شود.

ماده 68: میزان تعطیلات امتیاز کارگران فصلی براساس ماههای کار واقعی تعیین می شود.

ماده 69: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق متقابل کارگر و کارفرما تعیین می شود. در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما، تصمیم اداره کار محلی لازم الاجرا است.

توجه: در صورت انجام وظایف متصل به هم و همچنین کلیه مشاغلی که حضور مداوم حداقل تعداد مشخصی از کارگران در طول روزهای کاری را ضروری می کند، کارفرما موظف است جدول استفاده از تعطیلات کارگران را در طول سه ماهه آخر هر سال برای سال بعد و اعلام همان پس از تأیید شورای اسلامی کار اسلامی، انجمن صنفی یا نماینده کارگران.

ماده 70: تعطیلات کمتر از یک روز کاری بخشی از تعطیلات امتیاز محسوب می شود.

ماده 71: در موارد فسخ قرارداد کار، معلولیت کلی یا از کارافتادگی کارگر یا تعطیل کردن کارگاه، مبلغی که به دلیل تعطیلات امتیاز به کارگران پرداخت می شود، در صورت فوت کارگر، به وراث آنها پرداخت می شود.

ماده 72: نحوه استفاده از تعطیلات بدون حقوق توسط كارگر، مدت آن و شرایط حاكم بر شروع مجدد كار توسط وی پس از استفاده از مرخصی با توافق نامه كتبی كارگر یا نماینده قانونی وی و كارفرما تعیین می شود.

ماده 73: کلیه کارگران در موارد زیر به سه روز مرخصی با دستمزد تعلق می گیرند:

الف) ازدواج دائم
ب) فوت همسر، پدر، مادر یا فرزندان

ماده 74: مدت مرخصی استعلاجی با تصویب سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سابقه خدمت و بازنشستگی کارگران محسوب می شود.

قسمت چهارم: شرایط کار زنان

ماده 75: انجام[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]كارهاي خطرناك، سخت و خطرناك و همچنين بالا بردن فيزيكي بار بيش از حد مجاز بدون استفاده از دستگاه های مكانيكي براي كارگران بانوان،[/highlight] ممنوع است. طرزالعمل و نوع و میزان دخیل در این موارد با پیشنهاد شورای عالی کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب می شود.

ماده 76: مرخصی زایمان کارگران زن کاملاً به 90 روز می رسد. حداقل 45 روز از این مرخصی، تا آنجا که ممکن است باید پس از زایمان استفاده شود. در صورت تحویل چند برابر، 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره 1: در پایان مرخصی زایمان، یک کارگر بانو باید کار قبلی را از سر بگیرد. این دوره با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از سوابق خدمات وی محسوب می شود.

تبصره 2: حقوق دوره مرخصی زایمان مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 77: در مواردی كه پزشك سازمان تأمین اجتماعی كار را برای یك كارگر باردار خطرناك یا سخت بداند، كارفرما ملزم است بدون كاهش بارداری، كار سبكتر و مناسب تری را به او اختصاص دهد.

ماده 78: در کارگاههایی که کارگران بانوان دارند، کارفرما موظف است بعد از هر سه ساعت تا پایان سال دوم کودک،[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]نیم ساعت به مادر برای شیر دادن به کودک فرصت دهد.[/highlight] چنین دوره ای بخشی از ساعات کار زنان در نظر گرفته می شود.

همچنین کارفرما موظف است مراکز مربوط به مراقبت از کودکان (مانند مهد کودک، مهد کودک و غیره) متناسب با تعداد کودکان را با توجه به گروه سنی آنها ایجاد کند.

تبصره: آیین نامه های اجرایی و آیین نامه های مربوط به تأسیس و اداره مهدهای کودک و مهدهای کودک توسط سازمان عمومی رفاه اجتماعی تنظیم و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجرا می شود.

قسمت پنجم: شرایط کار برای جوانان

ماده 79: بکارگیری افراد زیر 15 سال ممنوع است.

ماده 80: هر کارگر بین 15 تا 18 سالکارگر جوان” نامیده می شود که در ابتدای استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی معاینه پزشکی شود.

ماده 81: معاینه پزشکی یک کارگر جوان باید حداقل هر سال یکبار تجدید شود و اسناد مربوطه در پرونده استخدام حفظ شود. پزشک باید درباره هماهنگی نوع کار با توانایی کارگر جوان اظهار نظر کند. اگر پزشک کار مرتبط را نامناسب بداند، کارفرما ملزم به تغییر شغل کارگر در حد امکان است.

ماده 82: ساعات کار روزانه یک کارگر جوان باید نیم ساعت کمتر از زمان عادی باشد

ساعت کار کارگران نحوه بهره مندی از این امتیاز با توافق مشترک کارگر و کارفرما تعیین می شود.

تبصره: واگذاری هر نوع کار اضافی، کار در شب، و همچنین کارهای سخت، خطرناک و خطرناک و همچنین کارهایی که شامل بلند شدن بار بیش از حد مجاز بدون استفاده از دستگاه های مکانیکی برای کارگران جوان است ممنوع است.

ماده 84: در صورت چنین مشاغل و وظایفی که عملکرد آنها به دلیل ماهیت یا شرایط حاکم بر جامعه، برای سلامتی یا خصوصیات اخلاقی کارآموزان و جوانان خطرناک باشد، حداقل سن 18 سال خواهد بود.

[alert style=”info”]وزارت کار و امور اجتماعی این موضوع را تعیین می کند.[/alert]

فصل چهارم: ایمنی و بهداشت کار قسمت اول: ویژگی ها

الف) به منظور حفظ نیروی کار و منابع مالی کشور، رعایت دستورالعمل های تنظیم شده توسط شورای عالی ایمنی فنی (برای تأمین امنیت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای پیشگیری از بیماری های مرتبط با حرفه و رعایت بهداشت کار، کارگر و محیط کار) برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان لازم الاجرا است.

توجه: کارگاههای داخلی نیز طبق مفاد این فصل اداره می شوند و موظف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار هستند.

ماده 86: شورای عالی ایمنی فنی وظیفه تنظیم ضوابط و مقررات ایمنی فنی را دارد و اعضای زیر را شامل می شود:

1. وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون وی به عنوان رئیس شورا

2. معاون وزیر صنایع

3. معاون وزیر صنایع سنگین

4. معاون وزیر زراعت

5. معاون وزیر نفت

6. معاون وزیر معادن و فلزات

7. معاون وزیر جهاد سازندگی

8. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9. دو استاد دانشگاه با تجربه در زمینه های فنی

10. دو مدیر صنایع

11. دو نماینده کارگران

12. مدیر کل، بازرسی کار، وزارت کار و امور اجتماعی که باید دبیر شورا باشد.

توجه: پیشنهاد شورا توسط وزارت کار و امور اجتماعی تصویب می شود. در صورت صلاحدید شورا، ممکن است کمیته های ویژه ای برای تهیه پیش نویس آیین نامه مربوط به ایمنی فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا تشکیل دهد.

تبصره 2: آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی ایمنی فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

تبصره 3: انتصاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع طبق روالی است که توسط شورای عالی ایمنی فنی تهیه و به تأیید وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده 87: اشخاص حقیقی و اشخاص قضایی که به دنبال راه اندازی کارگاه های جدید یا گسترش کارگاه های موجود هستند باید تعهداتی را داشته باشند که در ابتدا طرح کار، نقشه های ساختمان و پروژه های مورد نظر را در رابطه با ایمنی فنی و بهداشت کار برای نظرات ارائه دهند و به تصویب به وزارت کار و امور اجتماعی برسانند.

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کند. عملکرد کارگاه های فوق الذکر منوط به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خواهد بود.

ماده 88: اشخاص حقیقی و اشخاص قضایی که در ساخت یا واردات و عرضه ماشین آلات فعالیت می کنند، باید موارد ایمنی و حفاظتی مناسب را رعایت کنند.

قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
اشخاص حقیقی و اشخاص قضایی که در ساخت یا واردات و عرضه ماشین آلات باید موارد ایمنی و حفاظتی مناسب را رعایت کنند

ماده 89: قبل از بهره برداری چنین ماشین آلات، وسایل، دستگاهها و تجهیزاتی که آزمایش آنها طبق قوانین مورد تأیید شورای عالی امنیت فنی ضروری دانسته شده است، کارفرمایان موظف به انجام آزمایشات لازم از طریق آزمایشگاه ها و مراکز تأیید شده هستند.

و همچنین باید اسناد مربوطه را حفظ کرده و نسخه هایی از این اسناد را برای کسب اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه دهند.

ماده 90: کلیه اشخاص حقیقی یا قضایی که مایل به واردات یا ساخت تجهیزات ایمنی فنی و بهداشتی هستند، باید مشخصات آن تجهیزات را به همراه نمونه های خود حسب مورد به وزیران کار و امور اجتماعی و بهداشت ارائه دهند.

و آموزش پزشکی، و متعهد می شوند که چنین تجهیزات را پس از تأیید تولید یا وارد کنند.

ماده 91: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدها موضوع ماده 85 این قانون موظفند بر اساس مصوبات شورای عالی ایمنی فنی، امکانات لازم را برای ایمنی، بهداشت و بهداشت کارگران فراهم کنند. در محیط کار، و همان را در اختیار آنها قرار دهند.

آنها باید نحوه عملکرد تجهیزات فوق الذکر را به آنها بیاموزند و بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشت نظارت کنند.

با این گفته افراد همچنین ملزم به بهره مندی از تجهیزات ایمنی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کارگاه خواهند بود.

ماده 92: کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که در آن افراد خدماتی به دلیل نوع کار در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، باید برای هر یک از آنها پرونده پزشکی باز کنند، آنها را از نظر پزشکی دریافت کنند. حداقل سالی یک بار توسط مراکز درمانی و بهداشتی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و نتایج را در پرونده های مربوطه حفظ کنید.

تبصره 1: در صورتي كه در تشخيص شوراي پزشكي گفته شود كه فرد مورد معاينه از بيماري ناشي از كار رنج مي برد يا در معرض آن قرار دارد، كارفرما و مقامات ذيربط موظف هستند كه بر اساس مصوبه شوراي پزشكي، كار وي را در بخش مناسب ديگري به وي اختصاص دهند. نظر بدون هیچ گونه کاهش در غرامت.

تبصره 2: در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است شرایط فنی، بهداشتی و ایمنی محیط کار را مورد بازرسی و تأیید قرار دهد.

ماده 93: به منظور جلب مشاركت كارگران، نظارت بر حسن اجراي مقررات ايمني و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از سوءاستفاده و بيماري ها، كميته ايمني فني و بهداشت كار در كارگاه هايي تشكيل مي شود كه ضروري به نظر مي رسد، توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، و بهداشت و آموزش پزشکی.

تبصره 1: کمیته فوق الذکر متشکل از افراد متخصص در زمینه ایمنی فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه می باشد. از بین اعضا، دو فرد واجد شرایط مورد تأیید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامیده می شوند که وظیفه آنها برقراری تماس کمیته فوق با کارفرما و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، و بهداشت و آموزش پزشکی است.

تبصره 2: نحوه تشکیل کمیته و ترکیب اعضای آن طبق روال تهیه و ابلاغ شده توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 94: در مواردی كه یك یا چند نفر از كارگران یا كارمندان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون وقوع حادثه یا بیماری ناشی از كار در یك كارگاه یا واحد مربوط را پیش بینی كنند، می توانند موضوع را به کمیته ایمنی فنی و بهداشت کار یا مقام مسئول فنی گزارش دهند.

ایمنی و بهداشت کار همچنین باید توسط شخصی که از آن مطلع است ثبت شود. ثبتی که به همین منظور اعمال می شود.

توجه: اگر کارفرما یا مقام مسئول واحد، علت حادثه یا بیماری را ناشی از کار تشخیص ندهد ، باید سریعاً موضوع را به درستی گزارش دهد و دلایل و نظرات خود را به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی اعلام کند. بخش مذکور موظف است بدون تأخیر موضوع را توسط بازرسان کار بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده 95: کارفرما یا مسئولین واحدهای مذکور در ماده 85 این قانون وظیفه اجرای مقررات و ضوابط بهداشت فنی و کار را بر عهده دارند. در صورت بروز حادثه در اثر عدم رعایت این مقررات توسط کارفرما یا مقامات مسئول واحد، در این قانون، کارفرما یا مقامات مزبور از نظر کیفری و حقوقی و همچنین نسبت به مجازات های تعیین شده مسئول خواهند بود.

تبصره 1: کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظف به ثبت کلیه حوادث ناشی از کار در ثبت ویژه ای هستند که قالب آن توسط وزارت کار ارائه می شود. و امور اجتماعی و سریعاً موضوع را کتباً به اداره کار و امور اجتماعی محلی اطلاع دهند.

تبصره 2: در صورتي كه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون ممكن است وسايل و امكانات لازم را براي ايمني فني و بهداشت كار در اختيار كارگر قرار داده و كارگر با وجود آموزش هاي لازم و قبلي دستورالعمل ها ممکن است از آنها استفاده نکرده و دستورالعمل ها و مقررات موجود را نادیده بگیرند، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد. در صورت بروز اختلاف، تصمیم هیئت حل اختلاف حاکم خواهد بود.

قسمت دوم: بازرسی از کار

ماده 96: به منظور اجرای املاک این قانون و معیارهای ایمنی فنی، اداره کل بازرسی، وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد می شود تا وظایف زیر را انجام دهد:

الف) نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار، به ویژه مقرراتی که با هدف محافظت در برابر کارهای سخت، خطرناک، مدت کار، دستمزد، رفاه کار، اشتغال زنان و جوانان انجام می شود.

ب) نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مربوط به ایمنی فنی است.

پ) موارد آموزش مربوط به ایمنی فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و همه افرادی است که در اثر حوادث و خطرات ناشی از کار در معرض آسیب و نقص قرار گرفته اند.

ت) مطالعه و تحقیق با توجه به مشکلات ناشی از اجرای مقررات ایمنی فنی و تدوین پیشنهادات لازم جهت اصلاح استانداردها و بخشنامه های مربوط به موارد مذکور متناسب با پیشرفت و پیشرفت فناوری

ث) بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاه های قابل اجرا و انجام تجزیه و تحلیل کلی و آماری از این موارد به منظور جلوگیری از حوادث.

تبصره 1: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، كنترل، ارزيابي و بازرسي موارد مربوط به بهداشت كار و معالجه پزشكي كارگران است. همچنین وزارت متعهد به اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه خواهد بود.

تبصره 2: بازرسی های منظم باید به درستی به مشکلات انجام شود، نقص ها و محدودیت ها اشاره شود و در صورت لزوم تحت پیگرد قانونی مجرمین توسط مقامات صالح قرار گیرد.

ماده 97: انتصاب بازرس کار در ابتدا منوط به اتمام دوره های آموزش نظری و عملی است.

تبصره: آیین نامه حاکم بر شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان دولتی اداری به تصویب هیات وزیران می رسد. بومی و امور استخدامی. این شرایط باید به شکلی تنظیم شود که ثبات و استقلال حرفه ای بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون نگه دارد.

ماده 98: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند در حیطه وظایف خود بدون اطلاع قبلی و در هر زمان شبانه روز، وارد موسسات مشمول این قانون شوند و به بازرسی بپردازند. آنها همچنین ممکن است در آن عناوین به کتب و اسناد مربوطه مراجعه کنند و در صورت لزوم نسخه هایی از همه یا بخشی از آنها را بدست آورند.

[alert style=”warning”]توجه: ورود بازرسان کار به یک دادستان اجازه کتبی احتیاج دارد.[/alert]

ماده 99: به منظور به دست آوردن تركیب اطلاعاتی از موادی كه با آنها در تماس است یا توسط آنها در طول بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مورد استفاده قرار می گیرد، می توانند نمونه ای از قبض مورد نیاز برای آزمایش را بدست آورند و آن را به مأموران تحویل دهند.

توجه: سایر مقررات مربوط به نحوه بازرسی کار با آیین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی ایمنی فنی و بهداشت کار به تصویب وزیران کار و امور اجتماعی و بهداشت و آموزش پزشکی می رسد، مطابقت دارد.

ماده 100: کلیه بازرسان کار و صادرات بهداشت حرفه ای باید حسب مورد کارت ویژه ای با امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشند. آنها باید هنگام بازرسی چنین کارتهایی را حمل کنند و در صورت درخواست، همان کارتها را به مقامات رسمی یا مسئولان کارگاه ارائه دهند.

ماده101: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در امور مربوط به حیطه وظایف و اختیارات آنها، برابر با گزارش های مقامات اجرایی وزارت دادگستری است.

توجه: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مقامات و کارشناسان مطلع در جلسات نهادهای حل اختلاف شرکت کنند.

تبصره 2: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در مواردی که قبلاً به عنوان بازرس اظهار نظر کرده اند، نمی توانند در جلسات تصمیم گیری ارگانهای حل اختلاف شرکت کنند.

ماده 102: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار،[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]نمی توانند کارگاهی را در جایی که خودشان یا یکی از بستگان خونی آنها تا درجه سوم یا یکی از بستگان درجه یک آنها از طریق ازدواج، ذینفع مستقیم هستند،[/highlight]فعالیتی انجام دهند.

ماده 103: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]حق ندارند حتی پس از برکناری از خدمات دولتی، اسرار و اطلاعاتی را که به دلیل موقعیت یا نام آنها توسط آنها تأمین شده است،[/highlight]فاش کنند. یا مورد نقض

تبصره: افرادی که مفاد این ماده را نقض کنند طبق قوانین مربوط مجازات می شوند.

ماده 104: کارفرمایان و سایر اشخاصی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون می شوند، از انجام وظایف آنها جلوگیری می کنند یا از ارائه اطلاعات و اسناد اساسی به آنها خودداری می کنند به مجازات های مذکور محکوم می شوند. در این قانون حسب مورد قید شده است.

ماده 105: آیا در هنگام بازرسی احتمال وقوع یک حادثه یا یک اتفاق خطرناک در کارگاه وجود دارد؟

کارشناس بهداشت کار، بازرس کار یا کارشناس بهداشت کار باید این موضوع را فوراً به صورت کتبی به کارفرما یا نماینده وی و همچنین مقام مسئول خود اعلام کند.

توجه: وزارتخانه های کار و امور اجتماعی،بهداشت و آموزش پزشکی، بر اساس گزارش بازرس کار و کارشناسان بهداشت گذارش کار از محل می خواهند. و در صورت عدم وجود دادسرای عمومی، دادگاه عمومی محلی بلافاصله دستور بسته شدن و مهر و موم کل یا بخشی از کارگاه را صادر می کند. دادستان بدون تأخیر دستور فوق را صادر می کند که پس از ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.

دستور خاتمه تعطیلی فقط درصورتیکه مقام بازرس کار، کارشناس بهداشت کار یا کارشناسان مربوطه وزارت دادگستری تأیید کنند نقص موجود را تأیید می کنند، که توسط مرجع مذکور صادر می شود.

تبصره 1: کارفرما ملزم به پرداخت مزد کارگران در کارگاه روزهایی که کار به دلیل فوق متوقف شده است.

تبصره 2: مشمولان دستورات موضوع این ماده، در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار یا کارشناس بهداشت کار و همچنین تعطیلی کارگاه، می توانند علیه مراجع مزبور شکایت کنند دادگاه صالح دادگاه موظف به رسیدگی فوری و خارج از موضوع خواهد بود. رای دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

ماده 106: بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل پنجم: کارآموزی و اشتغال قسمت اول: کارآموزان و مراکز آموزشی

ماده 107: در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور ایجاد اشتغال خلاق و مستمر برای افراد جویای کار و همچنین ارتقا دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است موارد ضروری را ارائه دهد.

توجه: وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط ملزم به همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی هستند.

قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
همکاری های لازم در وزارت کار و امور اجتماعی برای تامین منابع و تصویبات مجلسی

ماده 108: وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس الزامات صنایع مختلف در مناطق مختلف کشور موظف است مراکز آموزش زیر را در سطوح مختلف مهارت ایجاد و گسترش دهد:

الف) مراکز آموزش مقدماتی برای انتقال آموزش به کارگران غیرماهر و افراد جویای کار

ب) مراکز آموزش تکمیل مهارت و تخصص در هر زمینه برای بازآموزی، ارتقا سطح مهارت و اعطای تخصص پیشرفته به کارگران ماهر و نیمه ماهر و جویندگان کار و معلمان آموزش حرفه ای

پ) مراکز تربیت معلم برای تولید اساتید مراکز آموزشی

ت) مراکز آموزشی ویژه معلولان و ایثارگران با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد معلولان و غیره)

ماده 109: مراكز آموزشي موضوع ماده 108 اين قانون با رعايت قانون حسابهاي عمومي تحت نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به طور مستقل از نظر مالي و اداري اداره خواهد شد.

ماده 110: واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي براي شركت در آموزش كارگران ماهر و غير ماهر مورد نياز خود، موظف به راه اندازي مراكز آموزشي در مجاورت كارگاه يا بين كارگاهي با همكاري لازم وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره 1: وزارت کار و امور اجتماعی باید بروشورها و استانداردهای آموزش (فیبرودیسپلازی استخوانی‌شونده پیشرونده) را در کارگاه های واقع در مجاورت مراکز آموزشی و به صورت کارگاهی تهیه کرده و اقدامات لازم را برای آموزش و تهیه مربیان این مراکز انجام دهد.

تبصره 2: بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به ایجاد مراکز آموزشی در مجاورت کارگاه ها یا به صورت بین کارگاهی، حسب مورد، به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

[hover_color align=”center” background=”#0589ad” background_hover=”#04458a” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]ادامه این مقاله (بخش سوم) را در این آدرس میتوانید بخوانید[/hover_color]

 

بیشتر بخوانید:

 

_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش اول)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
_ اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری
_ مجموعه ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی حسابداری که حسابداران باید بداند!
_ چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟ + راه های تشخیص حسابدار با تجربه
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ۷ مسئله برتر حسابداران در سال ۲۰۲۱ و چگونگی غلبه بر آنها
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

 

[hover_color align=”center” background=”#044675″ background_hover=”#044675″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” border_radius= “10px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.[/hover_color]

 

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی از آیکون های زیر استفاده نمایید

[icon_bar icon=”icon-instagram” link=”https://www.instagram.com/matinaccounting/” target=”” size=”large” social=”instagram”] [icon_bar icon=”icon-twitter” link=”https://twitter.com/group_matin” target=”” size=”large” social=”twitter”] [icon_bar icon=”icon-linkedin” link=”https://www.linkedin.com/in/mehran-amirahmadi-534999216/” target=”” size=”large” social=”linkedin”] [icon_bar icon=”icon-youtube” link=”https://www.youtube.com/channel/UCCrJmvjty-aTX36DtibVBJw” target=”” size=”large” social=”youtube”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس بگیرید