مالیات بر ارث املاک + مالیات بر مستغلات

مالیات بر ارث املاک + مالیات بر مستغلات

مالیات بر ارث املاک

انتقال نهایی املاک و مستغلات و همچنین انتقال سرقفلی مشمول مالیات در زمانی خواهد بود که این نقل و انتقالات توسط صاحب ماده املاک یا صاحب حق سرقفلی صورت می گیرد.

 

آنچه در این مقاله به اختصار خواهید خوانید:

مالیات بر مستغلات

 

  • انتقال مالیات
  • مالیات بر ارث
  • وظیفه تمبر
  • مالیات بر املاک غیر منقول مسکونی بدون اشغال

 

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 12 دقیقه
[divider height=”45″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]

 

 

1. انتقال مالیات

اموال غیر منقول

 

مبنای مالیات باید ارزش مشمول مالیات املاک و مستغلات (یعنی ارزش معاملاتی برای اهداف مالیاتی که توسط کمیته ارزیابی املاک و مستغلات تعیین می شود) و قیمت سرقفلی در بازار باشد.  نرخ های مالیاتی قابل اجرا 5٪ و به ترتیب 2٪ (به ماده 59 DTA نگاه کنید )

درآمد حاصل از اشتغال اشخاص حقیقی یا حقوقی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان نیز مشمول مقررات “مالیات بر درآمد مشاغل شخصی” و “مالیات بر سود اشخاص حقوقی” خواهد بود (به عنوان مثال مالیات ناگهانی از DTA مگر اینکه چنین ساختمانهایی در شهرهایی با جمعیت کمتر از 100000 نفر واقع شوند (به تبصره 4 نگاه کنید، ماده 77 DTA).

اولین انتقال ساخت و سازهای فوق الذکر علاوه بر مالیات نهایی اعمال شده در نقل و انتقال املاک و مستغلات، با نرخ حساب معاملات 10٪ بر اساس ارزش معاملاتی برای اهداف مالیاتی، مالیات دریافت می شود.

اما در مورد اشخاص حقیقی، مقررات مالیات بر درآمد اعمال شده در ساخت و فروش ساختمان فقط در مواردی اعمال می شود که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساخت و ساز برای چنین ساختمان هایی نگذشته باشد.

مالیات بر مستغلات، ارث املاک مسکونی، اموال غیر منقول، تمبر های مختلف
مالیات بر ارث املاک مسکونی

سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار

 

برای هرگونه انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها، اعم از ایرانی یا خارجی، در بورسهای سهام یا بازارهای مجاز خارج از کشور، مالیات مسطحی به میزان نیم درصد (0.5٪) از ارزش فروش سهام اعمال خواهد شد، و از این نظر دیگر مالیات بر درآمد حاصل از انتقال سهام و حق تقدم و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نمی شود.

[alert style=”error”]کارگزاران بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس موظفند مالیات فوق را از انتقال دهنده هنگام هر انتقال دریافت و آن را به حساب تعیین شده توسط اداره مالیات ملی ایران تسویه کنند.[/alert]

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید مربوطه را به همراه ارسال کنند. لیستی حاوی تعداد و مقدار سهام فروخته شده و حق تقدم که به اداره امور مالیاتی محلی منتقل شده است.[/highlight]

از هر انتقال سهام و سهام شرکا، حق تقدم سهام و سهام شرکا در شرکت های دیگر، نرخ ثابت 4٪ از ارزش اسمی آنها جمع می شود. هیچ پرداخت دیگری به دلیل پرداخت مالیات نقل و انتقالات فوق الذکر نیست.

[alert style=”warning”]انتقال دهندگان سهام، سهام شرکا و حق تقدم باید قبل از انتقال مالیات بدهی را به اداره ملی مالیات ایران تسویه کنند.[/alert]

[alert style=”error”]نرخ ثابت 0.5٪ مالیات برای ذخیره حق بیمه سهام شرکتهای سهامی اعمال خواهد شد و هیچ مالیات دیگری برای سود فوق الذکر اعمال نخواهد شد.[/alert]

شرکت ها باید تا پایان ماه بعدپس از تاریخ ثبت افزایش سرمایه به حساب اداره ملی مالیات ایران، مالیات قابل اجرا تسویه کنند.

2. مالیات بر ارث املاک

 

هرگونه املاک یا املاکی که به دلیل مرگ وی، اعم از واقعی یا فرضی از فرد به جا مانده باشد، مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:

(1) در مورد سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مذاکره کننده، به استثنای موارد ذکر شده در بند (2)، و منافع اختصاص یافته آنها همچنین سود سهام و سهام شرکا تا تاریخ ثبت انتقال به نام از وراث و یا تاریخی که همان پول پرداخت و به آنها تحویل داده می شود، به میزان 3٪؛

(2) در رابطه با سهام و سهام شرکا و حق تقدم آنها، با نرخ 6٪ (اگر در سهام کالاها و بورس های داخلی یا خارجی فروخته شود ، یا اگر از طریق معاملات خارج از بورس داخلی یا خارجی فروخته شود) و 0.75٪ (برای هرگونه انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی یا خارجی، در بورس اوراق بهادار یا بازارهای مجاز خارج از بورس)، طبق مقررات مربوط در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث؛

(3) در مورد حق امتیاز و سایر املاک و همچنین حقوق مالی که در بندهای فوق الذکر مقرر نشده است، به میزان 10٪ ارزش بازار آنها در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث؛

(4) در مورد اختلاف انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از زمینی، دریایی یا هوایی، با نرخ قیمت اعلام شده توسط اداره مالیات ملی ایران در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث؛

(5) در مورد املاک و سرقفلی، به ترتیب با نرخ 7.5٪ و ، قابل اعمال برای ارزش معاملاتی املاک و مستغلات برای اهداف مالیاتی، یا ارزش بازار سرقفلی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث حسب مورد؛

(6) در مورد املاک و دارایی های متعلق به یک وارث ایرانی، واقع در خارج از کشور، پس از کسر مالیات بر ارثی که قبلاً به دولت محل املاک و دارایی های متعهد پرداخت شده است، به میزان 10٪ از ارزش ارث، که پایه ای برای ارزیابی مالیات بر ارث در آن کشور بود. در مواردی که چنین املاک و دارایی در آن کشور مشمول مالیات نشده باشد، مبنای مالیات مقدار روز انتقال به نام وراث یا تحویل آنها خواهد بود.

[alert style=”warning”]نرخ های فوق الذکر در مورد وراث طبقه اول اعمال می شود. در مورد وراث طبقه دوم یا سوم ، نرخ این ماده به ترتیب دو یا چهار برابر خواهد شد.[/alert]

حقوق در زمین ها و مناطق ساخته شده در املاک و مستغلات که ناشی از قراردادهای خرید اجاره منعقد شده با بانک ها یا سایر موسسات مالی و اعتباری در رابطه با منطقه و زمین ساخته شده از چنین املاکی است بر اساس ارزش معاملاتی برای اهداف مالیاتی ارزیابی می شود،در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

[alert style=”info”]اگر اموالی از طریق نذر یا تمایل به وراث منتقل شود، مالیات آن با نرخ های فوق الذکر دریافت می شود و اگر به افراد دیگری غیر از وراث به استثنای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بنیادهای انقلاب اسلامی یا شرکتهای دولتی که سرمایه آنها کاملاً متعلق به دولت است ، در این صورت مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می شود.[/alert]

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]هرگاه سود اموال نذر یا اراده شود یا سود اموال از طریق وقف یا گره خوردن منتقل شود، در این صورت ذینفعان به استثنای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بنیادهای انقلاب اسلامی یا شرکت های دولتی که سرمایه آنها است کاملا متعلق به دولت از نظر سود سالانه مشمول مالیات بر درآمد می شود (به همان ماده مراجعه کنید).[/highlight]

مالیات بر مستغلات، ارث املاک مسکونی، اموال غیر منقول، تمبر های مختلف
اشخاص مشمول مالیات

اموال وصیت شده پس از نهایی شدن وصیت با مرگ موصی مشمول مالیات خواهند بود.

اشخاص مشمول مالیات

 

وراث به سه کلاس تقسیم می شوند:

(الف) وراث طبقه اول پدر، مادر، همسر یا شوهر شخص فاسق و فرزندان و نوه های وی هستند.

(ب) وارثان طبقه دوم، پدربزرگ و مادربزرگ و همچنین خواهر و برادر میراث و فرزندان آنها هستند.

ج) وراث طبقه سوم عموی پدری و عمه مادری و عمه موصی و همچنین فرزندان آنها هستند.

[alert style=”warning”]اگر انحرافی و وراث تبعه خارجی باشند، املاک و دارایی های انحرافی مستقر در ایران مشمول مالیات با نرخ های قابل اعمال برای وراث درجه یک می شوند.[/alert]

3.معافیت و کمک هزینه شخصی

 

اگر هر بخشی از املاک میراث پذیرفته شده به موجب قوت قوانین یا احکام خاص منوط به سلب مالکیت شود، یا بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بنیادهای انقلاب اسلامی یا شرکت های دولتی قرار گیرد که سرمایه آنها کاملاً متعلق به دولت است، با تأیید صلاحیت این اشخاص، چنین املاکی از اعمال مالیات بر ارث خارج می شوند.

اگر با این حال، در قبال سلب مالکیت از این نوع املاک مبلغی پرداخت شود، یا ارزش رد یا قیمت املاک مصادره شده هر کدام پایین تر به عنوان بخشی از املاک مشمول مالیات بر ارث محسوب می شود، طبق بندهای مربوطه ذکر شده در بالای صفحه حاضر

[alert style=”warning”]وراث درجه یک و درجه دوم شهدای انقلاب اسلامی با توجه به تأیید یکی از شاخه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مأموریت شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات ارث نمی شوند.[/alert]

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″]هزینه های تشییع جنازه مقصر طبق عادت ممکن است لازم باشد، و تعهدات مالی و تشریفاتی وی طبق قوانین شرع و همچنین بدهی های معلوم شده متعهد از ارزش ارث وی کسر می شود.[/highlight]

خصوصیات زیر نیز از مالیات بر ارث مستثنی هستند:

الف) وجوه مربوط به مستمری بازنشستگی و بقا

در رابطه با قبض ها، سفته ها و اسناد با ماهیت مشابه متناسب با میزان این اسناد مهر 05/0٪ اخذ می شود. (حق تمبر اسناد فوق الذکر نسبت به مبالغ زیر 1000 IRR باید به وظیفه قابل اجرا برای 1000 IRR ثابت شود).

حق تمبر 5000 IRR با توجه به کلیه ابزارهای تجاری قابل معامله صادر شده یا مذاکره شده و بکار رفته در ایران (به استثنای موارد ذکر شده در بند قبلی و موارد مربوط به سهام و مشارکت کلیه شرکتهای ایرانی به استثنای شرکتهای تعاونی)

و همچنین با توجه به اسنادی که عنوان تجاری را نشان می دهند مانند بارنامه های هوایی و دریایی و همچنین بیمه نامه های کالا. حق تمبر در بارنامه های زمینی و اظهارات مسافران باید 1000 IRR باشد.

[alert style=”error”]بنگاههای حمل و نقل وظیفه تنظیم بارنامه را به روشی دقیق دارند و باید مشخصات و آدرس صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوطه را در آن وارد کنند. آنها باید نسخه های كافی از این اسناد را برای مدت زمان كمتر از 5 سال از تاریخ صدور نگهداری كنند [/alert]

اسناد و مدارک زیر مشمول وظایف تمبر مشخص شده به شرح زیر می باشد:

10،000 IRR در کارتهای معافیت صادر شده برای افرادی که به هر شکل از خدمات نظامی معاف شوند.
50،000 IRR با گواهینامه رانندگی بین المللی؛
200000 IRR در پلاک های حمل و نقل انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین برای شماره گذاری وسایل حمل و نقل موقتاً وارد شده؛
1000 IRR در گواهینامه های رانندگی انواع وسایل نقلیه موتوری در هر سال اعتبار گواهینامه های مربوطه؛
1000 IRR در کارنامه و گواهینامه های دیپلم دانش آموزان دبیرستان های ابتدایی و متوسطه اول و ارشد؛
10،000 IRR برای دیپلم و گواهینامه های دیپلم کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و مدارک بالاتر؛
20،000 IRR در گواهینامه های ارزش آموزشی دوره های مقدماتی و ارشد و ارشد خارجی تحصیلات؛
50،000 IRR در گواهی ارزش آموزشی دوره های فنی، حرفه ای و دانشگاهی خارج از کشور؛
20،000 IRR برای مجوزهای صادر شده به متخصصان زنان و زایمان و همچنین مدارک تحصیلی کاردانی و دندانپزشکی تجربی؛
100000 IRR در مجوزهای صادر شده برای پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و داروسازان؛
100000 IRR برای صدور و 50،000 IRR برای تمدید مجوزها و کارت های شناسایی برای شرکت های صنعتی و معدنی و همچنین برای صدور کارت های بازرگانی و سایر مجوزهای تجاری (با این حال، صدور و تمدید پروانه های وکلای درجه یک، وکلای درجه 2، وکلای درجه سه، مترجمان رسمی دادگستری و کارشناسان خبره به ترتیب5،000،000IRR ،3،000،000 IRR ،2،500،000 IRR : 3،000،000 IRR و 3،000،000 IRR مشمول عوارض تمبر می شوند؛ به دلیل تأیید جلسه پانزدهم کارگروه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1393 مورخ 14/01/2014 (به تاریخ میلادی)

موافقت نامه های زیر و اسناد مشابهی که بین بانک ها و مشتریان آنها رد و بدل می شود یا توسط مشتریان انجام می شود، مشروط بر اینکه در نزد دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشند، 10.000 IRR مشمول حق تمبر می شود:

مالیات بر مستغلات، ارث املاک مسکونی، اموال غیر منقول، تمبر های مختلف
انواع تمبرهای مورد استفاده

(الف) شکل پذیرش شرایط عمومی حساب های جاری ؛

ب) موافقت نامه های وام یا موافقت نامه اعطای انواع تسهیلات و همچنین فرم ها و اسناد مختلف الزام آور که بانک ها آنها را امضا می کنند توسط مشتریان خود برای امضای آنها هنگام انجام معاملات.

پ) توافق برای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

ت) وکالت نامه ای که در دفاتر بانک ها تنظیم می شود و براساس آن مشتری حق امضای خود را به اشخاص دیگر واگذار می کند.

ث) سایر توافق نامه های منعقد شده بین بانک ها و مشتریان آنها ، که براساس آن طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را در رابطه با امور بانکی متعهد می شوند.

ج) ضمانت نامه های صادر شده توسط بانک ها ؛

چ) درخواست های ضمانت نامه ، پس از پذیرش توسط بانک و صدور ضمانت نامه ؛ و

ح) درخواست های اعتبار اسنادی به نفع طرف های داخلی یا خارجی ، پس از پذیرش درخواست توسط بانک و افتتاح اعتبار.

[alert style=”info”]سهام و سهام مشارکت کلیه شرکتهای ایرانی مندرج در قانون تجارت، به استثنای سهام شرکتهای تعاونی، به میزان دو در هزار ارزش اسمی آنها مشمول حق تمبر خواهد بود. با کسرهای IRR 100 به عنوان IRR 100 رفتار می شود. [/alert]

[alert style=”info”]حق تمبر سهام و سهام مشارکت شرکت ها باید از طریق لغو تمبر، ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت ، و در صورت افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه ، با دفتر ثبت شرکت ها. هر گونه افزایش در سرمایه هفتم[/alert]

شركتهايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند، حداكثر تا مقداري كه قبلاً حق تمبر بر آن ها پرداخت شده است، از پرداخت هزينه تمبر معاف مي شوند.

هر زمان که ابزار مشمول عوارض تمبر در ایران صادر می شود، کشوها باید تمبرهای قابل استفاده را روی آن بچسبانند و لغو کنند.

اگر آنها در خارج از کشور صادر شده باشند، اولین شخصی که صاحب آن است باید قبل از امضای آنها برای هر هدفی، خواه برای داخل سازی، مذاکره، پذیرش یا پرداخت مبلغ چنین اسنادی همه موسسات یا اشخاصی که در ایران مذاکره، دریافت یا پرداخت چنین اسنادی را انجام می دهند، در هر صورت، به طور مشترک و جداگانه در قبال پرداخت عوارض مقرر مسئول خواهند بود.

[alert style=”error”]در صورت نقض مقررات پرداخت عوارض تمبر، متخلف به جریمه دو برابر مبلغ تمبر قابل پرداخت به اضافه پرداخت اصل آن جریمه می شود[/alert]

4. مالیات بر املاک غیر منقول مسکونی بدون اشغال

 

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100،000 نفر، که براساس اطلاعات به دست آمده از بانک اطلاعات ملی املاک و مسکن “بدون سکونت” شناخته می شوند، مشمول “مالیات بر درآمد املاک و مستغلات” می شوند.

برای سال دوم: مبلغی معادل نیمی از مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.
برای سال سوم: مبلغی معادل مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.
برای سال چهارم به بعد: مبلغی معادل 1.5 برابر مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.

 

بیشتر بخوانید:

 

_ مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش اول)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
_ اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری
_ مجموعه ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی حسابداری که حسابداران باید بداند!
_ چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟ + راه های تشخیص حسابدار با تجربه
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ۷ مسئله برتر حسابداران در سال ۲۰۲۱ و چگونگی غلبه بر آنها
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

 

[hover_color align=”center” background=”#044675″ background_hover=”#044675″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” border_radius= “10px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.[/hover_color]

 

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی از آیکون های زیر استفاده نمایید

[icon_bar icon=”icon-instagram” link=”https://www.instagram.com/matinaccounting/” target=”” size=”large” social=”instagram”] [icon_bar icon=”icon-twitter” link=”https://twitter.com/group_matin” target=”” size=”large” social=”twitter”] [icon_bar icon=”icon-linkedin” link=”https://www.linkedin.com/in/mehran-amirahmadi-534999216/” target=”” size=”large” social=”linkedin”] [icon_bar icon=”icon-youtube” link=”https://www.youtube.com/channel/UCCrJmvjty-aTX36DtibVBJw” target=”” size=”large” social=”youtube”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین