قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها

قوانین و مقررات بیمه در ایران (برای سرمایه گذاران خارجی)

آنچه در این مقاله به اختصار خواهید خوانید:

  • قوانین بیمه در ایران (برای افراد خارج از کشور )

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 9 دقیقه
[divider height=”45″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]

آنچه در ادامه خواهید خواند

[hover_color align=”right” background=”#0589ad” background_hover=”#0589ad” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (قوانین بیمه در ایران) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.[/hover_color]

آیا ایران برنامه ای برای گشودن بخش بیمه برای سرمایه گذاران خارجی دارد و حداکثر درصد مالکیت در زمین مادر (ایران) چقدر است؟

الف) براساس بیمه مرکزی (جمهوری اسلامی) سند اهداف استراتژیک ایران، “جذب افراد خارجی در بازار بیمه دولتی” و “ارتقا همکاری با شرکت های بیمه خارجی” از جمله اهداف استراتژیک است.

ب) با توجه به ماده 113 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که در سال 1389 تصویب شد، سرمایه گذاران خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایران و امور مربوطه می تواند در بخش های بیمه به اشکال زیر درگیر شود:

1- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجارت محلی با اولویت بخشیدن به بخشهای غیردولتی برای تأسیس شرکت بیمه تجارت مشترک در ایران.

2- جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه محلی (از جمله انتقال سهام به اشخاص خارجی).

3- تأسیس و فعالیت شعب و کارگزاران شرکت های بیمه تجارت خارجی

پ) با توجه به ماده 35 قانون بیمه مرکزی ایران و رویه بیمه، تصویب شده در روز یکشنبه 30 خرداد 1350، انتقال سهام شرکت های بیمه غیر دولتی ایران به اشخاص حقیقی یا حقوقی ملی پوش خارجی، حداکثر تا بیست درصد سهام با دریافت توافق نامه(ایرانی) امکان پذیر است.

بیمه مرکزی ایران، و بیش از این تعداد (تا 49٪) به پیشنهاد ایران بستگی دارد. بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و همچنین تصویب شورای وزیران

طبق تبصره مندرج در همان ماده، انتقال سهام شرکت های بیمه ایرانی به دولت های خارجی یا واگذاری بیش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی اکیداً ممنوع است.

قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
شرایط بیمه برای اشخاص خارجی سرمایه گذار

آیا شرکت های بیمه خارجی مجاز به دریافت مجوز فعالیت در سرزمین اصلی هستند؟ گزینه های احتمالی ورود و شرکت کدامند؟ (به عنوان مثال: در بخش های بیمه توسعه نیافته، سرمایه گذاران مشترک؟

الف) طبق ماده 45 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و رویه بیمه، شرکت های بیمه خارجی می توانند با رعایت مقررات مربوطه و داشتن صلاحیت های لازم مجوز فعالیت در زمین اصلی را دریافت کنند. الزامات شروع فعالیت توسط موسسات بیمه خارجی در کشور در فصل چهارم بخش دو قانون ذکر شده است.

بعلاوه طبق ماده 50 همین قانون، شرکتهای بیمه خارجی علاوه بر اینکه مشمول مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و رویه بیمه و آیین نامه اجرایی آن می شوند، مشمول قوانین عمومی شرکت ها و موسسات خارجی در کشور ایران نیز شامل میشوند.

ب) بر اساس قوانین و مقررات مربوط ، گزینه های حضور و مشارکت شرکت های بیمه خارجی به شرح زیر است:

1- مشارکت با شرکتهای بیمه تجارت محلی با دادن بخشهای غیر دولتی برای ایجاد بیمه تجارت مشترک در ایران
2- تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگان / کارگزاران
3- تأسیس و فعالیت دفتر ارتباطات

[hover_color align=”right” background=”#037794″ background_hover=”#3b22a1″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]همچنین پیشنهاد میشود مقاله: سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه را نیز مطالعه بفرمایید[/hover_color]

مراحل دریافت مجوز بیمه برای شرکت بیمه خارجی در داخل زمین اصلی چگونه است؟

با توجه به مفاد ماده 45 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و رویه بیمه و مقررات قانون اعطای مجوز برای ثبت شعب یا دفاتر نمایندگی/کارگزاران توسط شرکت های بیمه خارجی، مصوب روز چهارشنبه 21 آبان ماه 1376 و آیین نامه اجرایی همان قانون، مصوب روز چهارشنبه 11 فروردین ماه 1378، شرکت های بیمه خارجی که متقاضی دریافت مجوز فعالیت های بیمه ای در ایران هستند، باید درخواست خود را به شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند.

شروع شرکت بیمه خارجی به دلیل پیشنهاد بیمه مرکزی، تصویب شورای عالی بیمه، تصویب شورای وزیران و ثبت شعبه یا دفتر / کارگزاران جامع است.

طبق قانون مربوط به اجازه ثبت شعبه یا نمایندگان شرکت های خارجی، مصوب روز چهارشنبه 21 آبان ماه 1376 و آیین نامه اجرایی این قانون، تصویب شده در روز چهارشنبه 11 فروردین ماه 1378، شرکت های خارجی که به عنوان یک شرکت حقوقی شناخته می شوند یک پیشخوان ارائه می دهند، در شرکت موضوع خود اقدام کنند می توانند شعب یا نمایندگان خود را برای فعالیت های بیمه ای در ایران ثبت کنند.

بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکتهای خارجی شعب یا دفاتر نمایندگی، “شعبه شرکت های خارجی” توسط محل شرکت اصلی که وظایف شرکت اصلی را انجام می دهد، اداره می شود. در این محل به طور مستقیم فعالیت شعبه در محل تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

بعلاوه، براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مذکور، “نماینده شرکت خارجی” شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که انجام بخشی از هدف و وظایف شرکت را به عنوان طرف نماینده در محل بر اساس قرارداد نمایندگی انجام داده است.

[alert style=”warning”]نماینده شرکت خارجی مسئولیت فعالیتهایی را که در محل تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می شود، بر عهده خواهد داشت.[/alert]

شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اسناد و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه دهند:

1. اساسنامه شرکت، اخطار تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در دفاتر مربوطه

2. آخرین گزارش مالی شرکت که تأیید شده است

3. گزارش توجیهی و امکان سنجی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت، تعریف دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و دامنه مجوز؛ و محل فعالیت شعب، برآورد منابع انسانی ایرانی و خارجی که روش تأمین منابع ارزی و ریالی ارز برای اجرای شعبه لازم است. و

 متقاضیان ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران باید ترجمه [قانونی] اسناد و مدارک و اطلاعات اصلی زیر را با درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارسال کنند:

1. کپی معتبر قرارداد نمایندگی

2. شناسه، اسناد متقاضی

3. سابقه فعالیت متقاضی ثبت نمایندگی در منطقه ذکر شده در قرارداد نمایندگی

4. اساسنامه شرکت خارجی به عنوان طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده برای این شرکت در دفاتر قانونی مربوطه

5. گزارش فعالیتهای شرکت خارجی به عنوان طرف نمایندگی و ذکر دلایل و ضرورت دریافت دفاتر نمایندگی

6. آخرین گزارش مالی شرکت خارجی به عنوان طرف نمایندگی با تأیید

7. معرفی سازمان مربوطه (بیمه مرکزی).

قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
شرایط و قوانین برای اشخاص خارجی سرمایه گذار

آیا می توان یک شرکت بیمه مختلط داشت؟

[alert style=”warning”]براساس قوانین و مقررات بیمه جمهوری اسلامی، یکی از مقوله های مجاز در تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در ایران، شرکت بیمه مختلط (زندگی و انواع دیگر) است. و در حال حاضر ایجاد چنین شرکت های بیمه ای محدودیتی ندارد![/alert]

 

آیا یک شرکت خارجی مجاز است سهام شرکتهایی را که قبلاً در زمین اصلی تأسیس شده اند داشته باشد؟ آیا ممکن است شرکت خارجی بیش از 20٪ سهام داشته باشد؟ آیا محدودیت 20٪ برای سهامدار نهایی اعمال می شود؟

طبق قوانین و مقررات بیمه داشتن سهام شرکت های بیمه در ایران به طور مستقیم یا از طریق واسطه، برای هر شخص (شخص حقیقی یا حقوقی) بررسی می شود. و شخص نمی تواند بیش از بیست درصد سهام شرکت های بیمه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد.

[hover_color align=”right” background=”#037794″ background_hover=”#3b22a1″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=””]همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله: مالیات بر درآمد مشاغل شخصی + ضرورت ایجاد مالیات بر درآمد شخصی را نیز مطالعه بفرمایید[/hover_color]

حداقل سپرده شرکت بیمه خارجی در هر زمینه ریسک بیمه چقدر است؟

طبق ماده 46 قانون تأسیس قانون بیمه مرکزی ایران و کارگزار بیمه، بخش “سپرده های موسسات بیمه خارجی“، شرکت های بیمه خارجی باید مبلغ مشخصی را برای هر یک از دو خطر: بیمه عمر و سایر انواع بیمه، در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند.

این سپرده برای هر یک از این دو دسته حداقل پانصد هزار دلار یا ارز معادل آن از انواع ارزهای قابل قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر این، هر شرکت بیمه خارجی باید هر سال متناسب با درآمد خود به این سپرده اضافه کند تا زمانی که سپرده به حداقل دو برابر مبلغ تصویب شده توسط شورای عالی بیمه برسد.

[alert style=”warning”]افزودن به این ودیعه فراتر از آن اختیاری است. لازم به ذکر است که سپرده تصویب شده توسط شورای عالی بیمه همان مبلغ حداقل مقرر در قانون است. (پانصد هزار دلار آمریکا)[/alert]

 

حداقل سرمایه املاک، بدهی ها و بیمه عمر چقدر است؟

طبق آخرین مصوبه شورای وزیران (در روز پنجشنبه 1 تیر ماه 1391) حداقل سرمایه برای تأسیس و دریافت مجوز فعالیت توسط شرکت های بیمه مستقیم به شرح زیر است:
1. بیمه املاک: 1،600،000،000،000 ریال
2. بیمه شخصی: (زندگی، مستمری، حوادث شخصی، پزشکی)، 1.500.000.000.000 ریال
3. بیمه مسئولیت: 1.400.000.000.000 ریال
4. بیمه وسایل نقلیه مانند: شخص ثالث، بدنه، حوادث راننده: 1،300،000،000،000 ریال
5. بیمه عمر و سایر: 1.200.000.000.000 ریال
6. بیمه مختلط: (کلیه رشته ها)، 2.500.000.000.000 ریال

 

اگر تأسیس شرکت بیمه مختلط در ایران مجاز باشد، حداقل شرایط تأسیس آن چیست؟

شرایط و ضوابط تاسیس شرکت بیمه در زمینهای اصلی و مناطق آزاد تحت مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی و کارگزاران ایران است. که در تاریخ روز یکشنبه 30 خرداد 1350 تصویب شده است.

آیین نامه تأسیس شرکتهای بیمه غیردولتی، مصوب شورای عالی بیمه و آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه در مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب در روز دوشنبه 23 خرداد 1379 توسط شورای وزیران. مقررات موجود در سایت اطلاعات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

 

آیا شرکت های بیمه ایرانی مجاز به انعقاد قرارداد بیمه اتکایی با شرکت های بیمه خارجی هستند و آیا محدودیت واگذاری به خارج از ایران یا داخل ایران وجود دارد؟

انعقاد قرارداد بیمه اتکایی با کارگزاران بیمه اتکایی و کارگزاران بیمه اتکایی در خارج از کشور، در تعیین برخی از خطرات و یا انعقاد قرارداد مستقیماً توسط شرکتهای بیمه که در ایران کار می کنند با رعایت مفاد ماده 73 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ((کارگزاران و مقررات مصوب شورای عالی بیمه)) مجاز است.

 

آیا شرکت های بیمه بیمه اتکایی دولتی در ایران با حداقل میزان واگذاری اجباری وجود دارند؟

بله، طبق ماده 71 قانون تأسیس بیمه مرکزی و کارگزاران ایران و آخرین آیین نامه ای که تصویب شده است، کلیه شرکت های بیمه ای که در ایران کار می کنند باید 25 درصد بیمه عمر و 15 درصد سایر زمینه های بیمه مستقیم خود را بیمه کنند برای معاملات، قبل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
شرکت های بیمه بیمه اتکایی دولتی در ایران

آیا امکان انتقال ارزهای سخت به ایران (به عنوان مثال خرید سهام، سرمایه گذاری و…) و دریافت ارزهای سخت از ایران (به عنوان سود سهام) وجود دارد؟

هرگونه ارز و معاملات ارزی در ایران تحت مقررات معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

 

[hover_color align=”right” background=”#037794″ background_hover=”#3b22a1″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=””]همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله: قانون مالیات بر درآمد و سود اشخاص حقوقی + انواع سیستم های مالیاتی را نیز مطالعه بفرمایید[/hover_color]

آیا شرکت های بیمه مجاز به داشتن انواع توافق نامه ها با بیمه بانکی هستند؟

شرکتهای بیمه و بانکها در چهارچوب مقررات و توافق نامه های امضا شده بین آنها امکان کار در زمینه های مختلف از جمله خدمات بیمه و سرمایه گذاری مشترک را دارند.

 

شرایط لازم برای پرداخت بدهی چیست؟

الزامات کنترل توانایی پرداخت بدهی شرکت های بیمه از طریق آئین نامه “محاسبه و نظارت بر پرداخت بدهی شرکت های بیمه” که توسط شورای عالی بیمه در ایران تصویب شده است، اداره می شود.

 

چه تغییرات نظارتی (مقرراتی) که ممکن است در آینده رخ دهد (به عنوان مثال: در مورد سرمایه، بدهی و روند مجوز…) چیست؟

برای صرفه جویی در سازگاری مقررات با نیازهای فعلی و بهبود نقش نظارتی نهاد ناظر، مقررات بیمه در حال بازنگری مداوم برای دستیابی به سازگاری با استانداردهای بین المللی هستند.

 

بیشتر بخوانید:

 

_ اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری
_ مجموعه ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی حسابداری که حسابداران باید بداند!
_ چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟ + راه های تشخیص حسابدار با تجربه
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ۷ مسئله برتر حسابداران در سال ۲۰۲۱ و چگونگی غلبه بر آنها
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

 

[hover_color align=”center” background=”#044675″ background_hover=”#044675″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” border_radius= “10px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.[/hover_color]

 

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی از آیکون های زیر استفاده نمایید

[icon_bar icon=”icon-instagram” link=”https://www.instagram.com/matinaccounting/” target=”” size=”large” social=”instagram”] [icon_bar icon=”icon-twitter” link=”https://twitter.com/group_matin” target=”” size=”large” social=”twitter”] [icon_bar icon=”icon-linkedin” link=”https://www.linkedin.com/in/mehran-amirahmadi-534999216/” target=”” size=”large” social=”linkedin”] [icon_bar icon=”icon-youtube” link=”https://www.youtube.com/channel/UCCrJmvjty-aTX36DtibVBJw” target=”” size=”large” social=”youtube”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین