مشاوره مالیاتی

با توجه به اینکه مالیات و جرائم سنگین آن یک چالش بزرگ پیش روی واحد های تجاری در هر کشوری می باشد ، پیچیدگی های قانون مالیاتی و تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های ابلاغ شده در هر زمان و عدم اطلاع مدیران واحد های تجاری از این موضوعات ، وجود یک مشاور با سواد و با تجربه در این مورد را لازم و ضروری میکند . در نتیجه حضور مشاور میتواند باعث انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر شده و عدم تعلق جرائم مالیاتی مربوط به فعالیت های واحد تجاری را در پی داشته باشد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.