آموزش حسابداری مالیاتی

در حوزه امور مالیاتی بعلت پیچیده بودن قانون مالیات ، تعدد آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و نحوه تنظیم اظهارنامه ، گزارشات فصلی و... و عدم آموزش حرفه ای این مطالب در محیط دانشگاه ها این نیاز احساس می شد با توجه به علاقه مندی تحصیل کرده های این رشته و نیاز بازار کار به افراد حرفه ای در این حوزه کاری ، لازم دیدیم پا به عرصه حضور گذاشته و داشته های حرفه ای خود را به صورت حرفه ای و کاربردی به دیگران هم آموزش دهیم .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.