حسابرسی صورتهای مالی

هدف حسابرسی صورتهای مالی تعیین مطابقت صورتهای مالی ارائه شده با استاندارد های حسابداری و اطمینان از ارائه منصفانه صورتهای مالی و عاری از تحریف با اهمیت آنها است .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.