تشکیل پرونده مالیات عملکرد و پرونده ارزش افزوده و اخذ کد اقتصادی

بر اساس قانون مالیات های مستقیم هر واحد تجاری پس از انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و آغاز فعالیت تجاری ملزم به تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود بوده و باید در حوزه های مالیات عملکرد ، مالیات ارزش افزوده و مالیات حقوق و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید . چنانچه شخصی در این خصوص از روند انجام این کار شناخت مناسبی نداشته باشد ( مانند : مدارک مورد نیاز ، تکمیل فرم ها ، ثبت نام در سایت ، نداشتن زمان کافی ، خارج از حوصله بودن آمد و رفت های مکرر و.... ) برون سپاری انجام این مورد را میتواند به این موسسه واگذار نماید .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.