تنظیم کاربرگ ها و حضور در جلسه دفاع رسیدگی به تراکنش های بانکی

براساس قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از سال 1391 تا 1394 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال (000/000/000/50 ریال) باشد مشمول حسابرسی مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی خواهد شد .لذا با توجه به اتخاذ رویه جدید در روند رسیدگی و عدم دسترسی به اطلاعات سنوات قبل توسط برخی اشخاص حقیقی حضور یک شخص متخصص و حرفه ای جهت گردآوری اطلاعات ، تهیه کاربرگ های اثبات مبالغ، حضور در جلسه رسیدگی و مذاکره با حسابرسان مالیاتی پرونده، امری ضروری و تخصصی می باشد.

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.