تنظیم لیست بیمه ماهانه کارکنان واحد های تجاری

باید توجه داشت که تهیه لیست حقوق و دستمزد و لیست بیمه ماهانه کاری تخصصی بوده و نکات و ظرافت های خاص خود را دارد و این نکات برگرفته از قانون کار و قانون تامین اجتماعی می باشد و اشتباه در محاسبات لیست بیمه در آینده برای واحد تجاری می تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه ، جریمه تاخیر تادیه نیز در بر داشته باشد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.