ارائه گزارشات بهای تمام شده

در این برحه از زمان و با افزایش روز افزون بهای مواد اولیه ، کالای ساخته شده و خدمات منابع انسانی ، بهای تمام شده کالای ساخته شده و یا خدمات ارائه شده برای مدیران واحد تجاری بسیار با اهمیت است و تاثیر این موضوع نقش بسزایی در بقای واحد تجاری دارد و غفلت از این مسئله میتواند به ورشکستگی واحد تجاری منجر شود . در نتیجه ارائه گزارشات بهای تمام شده قابل اتکا علاوه بر موارد فوق برای شرکت در مزایدات و مناقصات ، کنترل هزینه ها و منابع مالی واحد تجاری میتواند مفید باشد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.