تنظیم لوایح و حضور در جلسه دفاع مالیاتی

در سالهای اخیر با کاهش وابستگی بودجه کل کشور به فروش نفت و وجود تحریم ها که باعث شده مالیات سهم بیشتری از تامین بودجه کشور را به خود اختصاص دهد و نتیجه این موضوع افزایش 2 تا 3 برابری مالیات در برخی فعالیت ها شده است . در صورتیکه درآمد یا فروش مودیان نسبت به سنوات قبل به این میزان رشد نداشته و این مسئله باعث اعتراض به برگ تشخیص و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی می شود . لذا شرکت در جلسه دفاعیه مالیاتی مستلزم تنظیم یک لایحه متکی به اسناد و مدارک و حضور یک مذاکره کننده کاملا حرفه ای با اعضای هیات مالیاتی بوده تا بتواند از هیات رای کاهش مالیات و به تبع جرائم آن را اخذ نمود.

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.