تنظیم و ثبت گزارشات معاملات فصلی

مطابق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا چهل و پنج روز پس از پایان هر فصل اشخاص مشمول باید گزارش معاملات خود را در سامانه صورت معاملات فصلی ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نمایند . چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ثبت گزارشات خود در موعد مقرر اقدام ننمایند مشمول جریمه به میزان (1%) مبلغ مورد معامله خواهند شد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.