تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست

استفاده از این گزارش برای واحد های تجاری که باید صورتهای مالی خود را بصورت سالانه تصویب نمایند یا تصمیم به اخذ تسهیلات بانکی دارند و برای ارائه به سازمان امور مالیاتی در صورتیکه مبلغ فروش سالانه آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال است و یا مبلغ دارائی های ثابت آنها بیش از مبلغ هشتاد میلیارد ریال باشد ، امری ضروری به نظر می رسد . اما تهیه این گزارش به علت پیچیدگی های آن کاری تخصصی است که باید توسط فردی متخصص صورت پذیرد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.