پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

با توجه به اینکه برخی مدیران واحد های تجاری به قوانین تامین اجتماعی آشنایی کامل ندارند و دستورالعمل های صادر شده را در مجموعه خود بصورت دقیق رعایت نمی کنند و با عنایت به این موضوع که درصد حق بیمه ها بالا بوده و عدم توجه به این موضوع بار مالی سنگینی برای واحد تجاری به ارمغان خواهد آورد . لذا انجام پیش حسابرسی بیمه و بررسی مجدد اسناد و مدارک و تکمیل کسری آنها کمک قابل توجهی به کاهش پرداخت حق بیمه غیر منصفانه به سازمان تامین اجتماعی می نماید .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.