حسابرسی عملیاتی

عبارت است از فرایند منظم ارزیابی اثر بخشی و کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی ، همراه با پیشنهادات عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات واحد تجاری .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.