مشاوره مالی

همانطور که مستحضر هستید کلیه مدیران در واحدهای تجاری از امور مالی و حسابداری شناخت مناسبی ندارد و به حسابداری بیشتر به عنوان دفترداری ( یعنی مسئول ثبت درآمد ها ، هزینه ها ، مطالبات ، بدهی ها و موجودی ها ) می نگرند .در صورتیکه واحد حسابداری همانند نبض واحد تجاری بوده و همواره توان تداوم فعالیت یا عدم تداوم فعالیت واحد تجاری را به مدیران اعلام می نماید . البته مشروط بر اینکه این اطلاعات از قابلیت اتکا و اعتماد لازم برخوردار بوده و مطابق استانداردهای حسابداری و توسط فرد یا افرادی متخصص تهیه شده باشد . در نتیجه بهرمندی واحدهای تجاری از یک مشاور مالی می تواند در مدیریت منابع مالی و انسانی ، مدیریت سرمایه گذاریها ، بودجه ریزی و تصمیم گیری های کلان موثر واقع شده و از هدر رفت و عدم کارائی منابع واحد تجاری جلوگیری نماید .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.