مشاوره در امور بیمه تامین اجتماعی

با توجه به پیچیدگی های قانون ، تعدد دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی ، عدم اطلاع مدیران واحد های تجاری از این موارد ، حضور یک شخص مسلط به این امور و ارائه راهکارها و پیشنهادات مرتبط در این خصوص به مدیران و کارکنان واحد تجاری می تواند نقش بسزایی در اجرای صحیح قانون بیمه و جلوگیری از اضافه پرداخت حق بیمه و جرائم مربوطه داشته باشد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.