اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی آیین رفتار حرفه ای

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 9 دقیقه

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی آیین رفتار حرفه ای) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته

بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.

 

اصول حسابداری و حسابرسی و رفتار حرفه ای

فهرست مطالب این صفحه

رفتار حرفه ای حسابدار و حسابرس

ویژگی های رفتار حرفه ای

اهداف حرفه حسابداری

سایر خدمات به صاحبان حسابرسی

تبلیغات و تبلیغات

پشتیبانی از همکاران حرفه ای
صلاحیت حرفه ای

رفتار حرفه ای حسابدار و حسابرس

هدف این مجموعه-به میل خود-راهنمایی های لازم در مورد رفتار حرفه ای-شامل استانداردهای اساسی خرید های اساسی است که باید توسط همه حسابداران رعایت شود.

در اساسنامه حقوقی سازمان حسابرسی  تصویب ۱۰ سپتامبر ۱۰۰۶ تدوین اصول و قواعد حسابداری و حسابرسی به عنوان بخشی از وظایف سازمان تعیین می شود.

حسابداری و حسابرسی اصول شامل استانداردهای حسابداری, استانداردهای حسابرسی, رفتار حرفه ای و دستورالعمل های مربوطه. اصول و شرایط حسابداری و حسابرسی پس از تصویب مقامات ذیصلاح سازمان لازم الاجرا می شود.

قضاوت-این رفتار حرفه ای به تمام حسابداران حرفه ای به میزان معتبر اعمال می شود-مگر اینکه در غیر این صورت تصریح شده باشد.

ویژگی های رفتار حرفه ای

الف) پذیرش وظیفه خدمت به جامعه.

ب-وجود حداقل شرط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه از جمله مهارت های تخصصی لازم که از طریق تمرین و تجربه خود کسب می کنید.

ج-پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول-ارزشها و معیارهای مربوطه در حرفه.

در اساسنامه (یا عناوین مشابه) سازمان های حرفه ای حسابداری و حسابرسی لازم است نحوه رعایت مفاد رفتار حرفه ای y و نحوه نظارت بر انطباق با مفاد تعیین شود.

اصطلاحات مورد استفاده در این دسته دارای مفاهیم زیر است:

الف-سازمان حرفهای انجمن حسابداران رسمی یا هر جامعه-انجمن و سازمان حرفهای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است.

ب – حسابدار حرفه ای یک شخص یا موسسه طبیعی است که عضو یک سازمان حرفه ای است.

ج-یک حسابدار حرفه ای مستقل یک حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را به طور مستقل در اختیار عموم قرار می دهد. این عنوان همچنین در مورد حسابداران حرفه ای که در موسسات حرفه ای کار می کنند نیز صدق می کند.

(د) یک حسابدار حرفه ای توسط یک حسابدار حرفه ای استخدام می شود که برای خدمات حرفه ای خود استخدام می شود-به عنوان یک فرد طبیعی در استخدام کارفرما (به استثنای موسسات حرفه ای).

هر گونه خدمات, حسابداری, حسابرسی, و غیره., مالیات., مشاوره مدیریت و مدیریت مالی این است که توسط حسابداران حرفه ای فراهم شود و برای انجام این کار نیاز به استفاده از دانش حسابداری و مهارت های مرتبط با فناوری اطلاعات است.

ج-تبلیغات اطلاع رسانی به مردم است-با نگرش جذب مشتری.درباره خدمات و مهارت های حسابداران.

گزارشگری حرفه ای کاری است که نیاز به اظهار نظر حرفه ای در مورد اطلاعات مالی توسط یک حسابدار حرفه ای مستقل دارد.

پذیرش مسوولیت در جامعه از ویژگی های بارز هر حرفه است و پذیرش هر حرفه به میزان مسوولیت این حرفه در جامعه بستگی دارد.

جامعه در حرفه حسابداری, با کار سرو خود را از کارفرمایان تشکیل شده, و غیره. سرمایه گذاران, دولت, طلبکاران, کارکنان, کارفرمایان, و افراد دیگر, است که در جهت تصمیم گیری, هوشیار به نتایج حاصل از حسابداران حرفه ای بر شما تکیه می کنند.چنین وابستگی وظیفه حرفه حسابداری را برای محافظت از منافع عمومی ایجاد می کند.

وظیفه یک حسابدار حرفه ای محدود به پاسخگویی به نیازهای مالک یا کارفرما نیست و نیازهای طیف گسترده ای از افراد را در بر می گیرد.به همین دلیل استانداردهای حرفه ای به طور چشمگیری تحت تاثیر ملاحظات منافع عمومی قرار می گیرند.

الف-حسابرسان مستقل با اظهار نظر در مورد صورتهای مالی به سرمایه گذاران و موسسات مالی کمک می کنند تا سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات مالی کنند.

ب-مدیران مالی با انتخاب راه حل های مناسب امکان استفاده موثر و موثر از منابع واحدهای اقتصادی را فراهم می کنند.

حسابرسان داخلی اعتماد بیشتری به سیستم کنترل داخلی فراهم می کنند و در نتیجه قابلیت اطمینان اطلاعات خارج از واحد اقتصادی را افزایش می دهند.

حسابداران حرفهای نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه-مثلا کاربران-در زمینههای حسابداری و گزارشگری مالی ایفا میکنند.مدیریت مالی و مشاوره حرفه ای مناسب و قابل قبول در بسیاری از کسب و کار و مالیات  تکیه بر خدمات حسابداران حرفه ای.

حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری تا زمانی امکان پذیر است که حسابداران حرفه ای خدمات خود را در سطحی شایسته اعتماد جامعه عرضه کنند-از این رو خدمات حسابداری حرفه ای باید در بالاترین سطح ممکن و مطابق با معیارها فراهم شود-برای اطمینان از تداوم انجام این خدمات با کیفیت مناسب.

اهداف حرفه حسابداری

از منظر-رفتار حرفه ای-اهداف حرفه حسابداری دستیابی به بهترین اصول و معیارهای حرفه ای است-برای اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن-بر اساس اصول فوق الذکر و منافع عمومی عمومی.تحقق این اهداف مستلزم تهیه موارد زیر است:

الف – اعتبار جامعه مستلزم سیستم های اطلاعاتی و اطلاعاتی قابل اعتماد و معتبر است.

ب-حرفه ای بودن متخصصان در زمینه حسابداری حرفه ای باید به راحتی توسط صاحبان کارفرمایان و سایر علاقه مندان قابل تشخیص و شناسایی باشد.

ج-کیفیت خدمات اطمینان حاصل می کند که کلیه خدمات ارایه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.

(د) اعتماد به نفس کاربران خدمات حسابداران حرفه ای باید اطمینان حاصل شود که چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که بر اراده خدمات نظارت دارد.

اصول اساسی

پیش نیاز دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای-پیروی از اصول اساسی زیر:

الف) صداقت حسابداری حرفه ای باید در انجام خدمات حرفه ای خود صحیح باشد.

(ب) بی طرفی حسابدار حرفه ای باید بی طرف باشد و اجازه هرگونه تعصب جانبداری را بدهد.تضاد منافع یا نفوذ دیگران. برای پنهان کردن بی طرفی خود را در اراده خدمات حرفه ای.

ج-صلاحیت حرفه ای و مراقبت حسابدار حرفه ای باید خدمات حرفه ای را با دقت-شایستگی و پشتکار انجام دهد.او همیشه موظف است دانش و مهارت های حرفه ای خود را در سطحی نگه دارد که بتواند تضمین کند-خدمات وی قابل قبول و مبتنی بر-تحولات در حرفه و قوانین و مقررات است.

د-محرمانه بودن یک حسابدار حرفه ای باید محرمانه بودن اطلاعات موجود در جریان برای ارایه خدمات حرفه ای مورد توجه قرار گیرد و باید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز, کارفرما اکسپرس, یا استفاده کارفرما یا افشای اطلاعات … مگر از لحاظ حقوقی یا حرفه ای و یا مسوولیت به افشای داشتن.
ه-رفتار حرفه ای حسابدار حرفه ای باید به گونه ای عمل کند که با شهرت خوب متخصص سازگار باشد و از اقداماتی که ممکن است اعتبار حرفه را تضعیف کند خودداری کند.

ج-اصول و اصطلاحات حرفه ای-حسابدار حرفه ای باید خدمات حرفه ای را مطابق با اصول و معیارهای حرفه ای مربوطه انجام دهد و همچنین درخواست های مالک یا کارفرما را به گونه ای انجام دهد که با الزامات یکپارچگی بی طرفی و در مورد حسابداران حرفه ای مستقل با استقلال خود سازگار باشد.

جملات

اگرچه اهداف و اصول اساسی تعمیم یافته اند و به موضوعات خاصی نمی پردازند-اما احکام-رهنمودهایی در مورد چگونگی اعمال اهداف و اصول اساسی فوق الذکر در شرایطی فراهم می کنند که حسابداران حرفه ای هنگام کار با مشکل مواجه می شوند.

جملات به سه قسمت تقسیم می شوند:

الف) قابل اجرا برای همه حسابداران حرفه ای-مگر اینکه در موارد خاص مستثنی باشد.

ب-قابل استفاده برای حسابداران حرفه ای مستقل.

ج – قابل استفاده برای حسابداران حرفه ای تحت اشتغال که در شرایط خاص ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در موسسات حرفه ای نیز تعمیم داده شود.

احکام در بخشهایی از، ب وپ(پاراگراف ۱۰ ۳۰) و ضمانت اجرای احکام در بندها ۳۱۰ درج شده است.

بخش الف-قضاوت های قابل اجرا برای همه حسابداران حرفه ای

صداقت و بی طرفی

صداقت فقط به معنای صادق بودن نیست-همچنین شامل عادلانه و صادق بودن است.اصل بی طرفی نیاز به حسابداران حرفه ای به منصفانه درمان می شود.به درستی و به دور از تضاد منافع.

حسابداران حرفه ای انجام خدمات حرفه ای در ابعاد مختلف بدون در نظر گرفتن نوع و اندازه خدمات حرفه ای حسابداران حرفه ای باید حفظ صداقت در اراده و پایبندی به بی طرفی کامل در قضاوت خود را.

حسابداران حرفه ای در انتخاب شرایط یا اقداماتی که به طور خاص شرایط انطباق با بی طرفی را رعایت می کنند باید عوامل زیر را به طور مناسب در نظر بگیرند :

الف) حسابداران حرفه ای گاهی اوقات در شرایطی قرار می گیرند که امکان فشار بر کلمه وجود دارد . این وضعیت ممکن است بی طرفی را تضعیف کند.

(ب) تعریف و توصیف تمام شرایطی که حسابداران حرفه ای ممکن است تحت فشار قرار بگیرند-تعریف معیارها و معیارهای لازم برای شناسایی روابطی که احتمالا یا به نظر می رسد بی طرفی حسابداران حرفه ای را مختل می کنند امکان پذیر نیست-شرط معقول بودن باید به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید:

_ حسابداری پیمانکاری چیست؟
_ مفاصا حساب بیمه چیست؟
_ راس گیری چک چیست؟

_ ثبت سفته در دفتر حسابداری
_ حسابداری مدیریت و هرآنچه که باید از آن بدانید
_ تفاوت چک بین بانکی و چک بانکی
_ صورت مغایرت بانکی چیست؟
_ تراز آزمایشی چیست و چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟
_ ‌تسهیم سربار چیست و انواع آن کدامند؟
_ حساب ‌های انتظامی در حسابداری چیست؟
_ علت قطع شدن یارانه + دلایل مسدود شدن حساب متصل یارانه
_ فسخ قرارداد چیست؟ همه چیز درباره فسخ قرارداد کاری
_ سامانه ساد ۲۴ چیست؟ + ویژگی ها و کارایی
_ بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران
_ انواع مالیات ها + قوانین مالیاتی ایرانی آمریکایی های مقیم در ایران
_ سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
_ حسابرسی مالی چیست؟ + هدف اصلی حسابرسی مالی
_ قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش اول)
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش دوم)
_ حسابرسی داخلی چیست؟ + کاربردها و ویژگی ها برای یک کسب و کار
_ چگونه با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی بگیریم ؟
_ جزییات کامل نحوه محاسبه مالیات دستگاه پز و کارت خوان ها (راهنمای ثبت نام)
_ درگاه ملی خدمات مالیات my.tax.gov.ir
_ ایران کد چیست راهنمای ۰ تا ۱۰۰ مدارک و مراحل دریافت ایران کد

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

سال نو مبارک

به وب سایت
رسمی گروه مشاورین
مالی ومالیاتی متین
(متین مشاور) خوش آمدید

با بازدید از صفحه خدمات گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین از بهترین و با کیفیت ترین خدمات ما بهره مند شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های: ۰۹۱۲۰۷۵۷۹۵۹ و ۰۲۱۹۱۶۹۲۵۲۴

تماس حاصل فرمایید.

همراه همیشگی شما در تمامی مراحل مالی و مالیاتی ،گروه مشاورین متین