خدمات اصلاح حساب

در برخی موارد مشاهده میشود که واحد تجاری به اطلاعات سنوات قبل خود برای تجزیه و تحلیل نیاز پیدا میکند . اما اطلاعات در آن زمان بصورت استاندارد طبقه بندی نشده و از قابلیت اتکای مناسبی برخوردار نمی باشد . ولی بهره مندی از این اطلاعات میتواند در حال حاضر برای واحد تجاری بسیار مفید باشد بطور مثال (در زمان رسیدگی مجدد امور مالیاتی به مالیات سنوات قبل یا حجم فروش کالا به مشتریان ، دوره وصول مطالبات ، مقایسه هزینه ها و... )

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.