نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تهران

حضور گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین، به عنوان اولین تیم مشاور مالی و مالیاتی در نمایشگاه تخصصی صنعت برق کشور